Vasario 11 d. vyksta devynioliktasis rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje beveik 30 klausimų. 

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė: 

1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo
2. Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo
3. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“, išdavimo
4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo
5. Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
6.Dėl pritarimo partnerystės tarp Kendzežyno-Kozlės miesto (Lenkija) ir Jonavos rajono savivaldybės (Lietuva) sutarties projektui
7. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos ,,Sveikata” kvietimą teikti paraiškas ,,Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (jpspp) teikimo modelio įdiegimas”
8. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
9. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo
10. Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo
11. Dėl mokesčių lengvatų suteikimo
12. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr.1 TS-158 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo
13. Dėl 2021 m. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo patvirtinimo
14. Dėl Jonavos rajono 2021 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo
15. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-108 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
16. Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo
17. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo
18. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo
19. Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
20. Dėl audito įmonės išrinkimo Jonavos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms
21. Dėl būsto nuomininkų iškeldinimo suteikiant kitas gyvenamas patalpas
22. Dėl 2015 m. kovo 26 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame
aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo
23. Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo
24. Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai
25. Dėl pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai
26. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių gyvenamosios
vietovės gatvei
27. Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos
28. Informacija. Dėl Jonavos rajono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. pristatymo Jonavos rajono savivaldybės tarybai
29. Dėl komisijos rajono savivaldybės tarybos narių 2021 m. sausio 28 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: