Nuo 2018 m. liepos 1 d. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) iniciatyva dėl aplinkai padarytos žalos teismuose buvo iškelta 19 bylų: 5 jau laimėtos, 12 dar nagrinėjama. Didžiausia Departamento apskaičiuota žala kraštovaizdžiui ir žemės ištekliams – net 33 274 090,52 Eur, ši byla taip pat dar nagrinėjama teisme.

Iš viso teismas 5 įmonėms jau yra priteisęs atlyginti 148 478 Eur aplinkai padarytą žalą. Bendra aplinkai padarytos žalos suma bylose, kurios dar nagrinėjamos, – 50 964 062,17 Eur.

Dauguma bylų buvo iškelta dėl kraštovaizdžiui padarytos žalos iškertant medžius, kita dažna priežastis, dėl kurios kreiptasi į teismą, – žala paviršiniams vandens telkiniams (tarša nevalytomis ar netinkamai išvalytomis nuotekomis).

Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė Irma Jestremskienė sako, kad ginčai dėl aplinkai padarytos žalos nagrinėjami civiline tvarka bendrosios kompetencijos teismuose, o pagal Konstituciją bet kurį pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismo baigiamąjį aktą turi būti galima nustatyta tvarka apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismui.

„Todėl įmonės,  siekdamos išvengti atsakomybės ar bent susimažinti už aplinkai padarytą žalą apskaičiuotą sumą, stengiasi išnaudoti visas teisines galimybes ir teismų priimtus sprendimus skundžia apeliaciniams ar net kasaciniams, tai yra aukštesnės instancijos, teismams. Tokie procesai, ypač kai apskaičiuota žala didelė, kitą kartą trunka ne vienus metus“, – pastebi I. Jestremskienė.

Šiuo metu Departamentas yra galutinai laimėjęs 5 bylas.

Viena įmonė už taršą nuotekomis teismo sprendimu atlygino 133 746 eurų žalą.

Kitos 4 įmonės už kraštovaizdžiui padarytą žalą turėjo sumokėti 527 Eur, 1 938 Eur, 3 292,5 Eur ir 5 682 Eur.

Taip pat viena byla (žala kraštovaizdžiui 14 059,15 Eur) laimėta I instancijos teisme.

Pralaimėjęs Departamentas yra dvi bylas. Ieškinį dėl 3 810 Eur žalos kraštovaizdžiui atlyginimo teismą atmetė 2018 m. pabaigoje, taip pat pralaimėta byla dėl 34 213,68 Eur žalos laukinei gyvūnijai atlyginimo.

Likusios bylos nebaigtos. Didžiausias ieškinys, dėl kurio 2020 m. balandį kreiptasi į teismą, – 33 274 090,52 Eur (žala kraštovaizdžiui ir žemės ištekliams).

Dar dviejose bylose žalos kraštovaizdžiui suma siekia 196 666 Eur ir 43 116 Eur.

Dvi šiuo metu teisme nagrinėjamos bylos yra dėl žalos paviršiniam vandens telkiniui – Departamento apskaičiuota žala – 3 982 184 Eur ir 4 639 800,74 Eur.

Trys nagrinėjamos bylos – dėl žalos žemės paviršiui, paviršiniam vandens telkiniui, aplinkos orui ir laukinei gyvūnijai – apskaičiuota žala 17 153,45 Eur,  6 229 931,23 Eur ir  2 467 538,09 Eur.

Dėl žuvų ištekliams padarytos žalos nagrinėjama viena byla, žala įvertinta 21 201 Eur.

Dvi bylos iškeltos dėl žalos laukinei gyvūnijai, žala įvertinta 5 070 Eur ir 73 251,99 Eur.

AAD inf. ir nuotr. 

Taip pat skaitykite: