Augalų ir (arba) pasėlių draudimo reikalus ūkininkai galės sutvarkyti paprasčiau. Kreipiantis dėl dalinės draudimo įmokos kompensacijos  jiems nebereikės pateikti trijų draudimo įmonių draudimo pasiūlymų, kuriuos vertina savivaldybių administracijos specialistai. Tokį įsakymą pasirašė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės leis pareiškėjams, draudimo įmonėms, savivaldybių ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistams sumažinti administracinę naštą panaikinant pirkimo procedūras,  paramos gavėjų draudimo įmokų sumos kompensuojamąją dalį apskaičiuojant pagal didžiausius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis.

Kompensavimo intensyvumas nesikeičia ir išlieka iki 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokų sumos. Avanso intensyvumas taip pat nesikeičia ir išlieka 70 proc. apskaičiuotos paramos sumos.

Dokumentus paramai gauti jau galima teikti savivaldybių administracijoms. Dokumentai savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai teikiami: el. paštu (pasirašyti pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu), asmeniškai, registruotu paštu ar per įgaliotą asmenį.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: