Mere, atsikvošėkite, nes gyventojų saugumas nėra politikavimo objektas. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros Ruklos miestelyje davė daug naudos gyventojų saugumui. Išaiškintas ne vienas nusikaltimas ir šį faktą gali patvirtinti Jonavos policijos komisariato pareigūnai. Vaizdo stebėjimo kameros Rukloje nenukrito iš dangaus ir neatsirado vienasmeniu Ruklos seniūno sprendimu, 2018 m. savivaldybės taryba pritarė ir skyrė lėšų vaizdo stebėjimo kamerų tinklo praplėtimui Ruklos miestelyje. Tačiau naujai įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos negalima eksploatuoti dėl vienintelės priežasties – Jonavos savivaldybės duomenų apsaugos pareigūnas nesugeba tinkamai įforminti įrengtos vaizdo duomenų apsaugos sistemos. Ir to nesugeba padaryti nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio.


Jūsų teiginys, kad įrengtas per didelis vaizdo stebėjimo kamerų kiekis gali pažeisti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) yra niekinis. Nei vienas teisės aktas nereglamentuoja kamerų skaičiaus į tam tikrą plotą. Vietoje to, kad atliktumėte darbą iki galo ir įteisintumėte vaizdo stebėjimo sistemą pagal visus reikalavimus, nenorėdami, ar negebėdami to daryti, dangstotės BDAR. Juo labiau, kai LR Vietos savivaldos įstatyme aiškiai įtvirtintas savivaldybės „dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones“, todėl savivaldybė turi tiesioginę kompetenciją viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo reikaluose. Ar tik ne remiantis ta nuostata ir buvo įkurtas Viešosios tvarkos skyrius savivaldybės administracijoje?


Kita vertus, vietoje postringavimo apie per didelį vaizdo kamerų kiekį Rukloje, kviečiu, mere, atvažiuoti į Ruklą ir pasivaikščioti vakarais, gal pamatęs kaip 2-3 valandą nakties vaikai ir paaugliai vis dar siaučia lauke niokodami tiek savivaldybės, tiek ir žmonių turtą, kaip vakarais žmonėms virš galvų „skraido“ plytos, ar kirviais kapojami pirmojo aukšto langai ir durys, pakeisite savo nuomonę apie saugumą Rukloje. Kodėl Jūs taip stipriai bandote paneigti gerus sprendimus ir darbus? Gal dėl to, kad jie atlikti ne Jūsų iniciatyva?


Kai Jūsų iniciatyva po konflikto su pabėgėliais buvo pakabintos kameros virš „Norfos“ parduotuvės ir prie Pabėgėlių priėmimo centro, kurių tikslas buvo neva saugoti pabėgėlius nuo rukliečių, naudos buvo - „apskritas nulis“. Va šitos kameros ir turėtų būti nukabintos, nes jos tegali stebėti tik „Geležinio vilko“ brigados teritoriją. O to daryti nederėtų. Bet apie gerbiamo mero prastus sprendimus, aišku nutylima.
Drįstu pastebėti, mere, kad savivaldybės tarybos ataskaitoje prieš rinkimus dėl šių kamerų pliusiuką bandėte užsidėti Jūs su tuometiniu meru ir visa taryba, tai buvo kaip ir gerai, o dabar jau ne? Apsispręskite.


Kas liečia Jūsų pasisakymą, kad savo telefono ekrane stebiu gyventojų langus, tai siūlyčiau mere, atsiprašyti, nes šis Jūsų pasisakymas tai tiesiog Jūsų bandymas mane apšmeižti. Ar turite tokius įrodymus? O tai, kad nuo balandžio mėnesio visas kameras valdo savivaldybės administracija, o ne seniūnija - faktas. Kas žino, kuris iš Jūsų ten stebi gyventojų langus? O lyginant mane su Šiaurės Korėjos lyderiu, labai patarčiau įdėmiai pasižiūrėti į savo atvaizdą veidrodyje. Nes tokio pobūdžio valdymas Jonavoje vyksta jau keletą metų. Gal padiskutuojam apie nepotizmą savivaldybėje? Kieno klasiokų įdarbintų savivaldoje daugiausiai? Kieno mamos ir krikšto mamos buvo įdarbintos? Kieno iniciatyva atsikratomi kitaip (nesocialdemokratiškai) mąstantys darbuotojai? Nekalbu jau apie konkursus, kur užimti pareigas gali tik „raudoną rožę segintis atlape“.


O dabar, grįžtant prie kamerų, Jūsų didelis noras atsikratyti vaizdo stebėjimo kameromis ir tą naštą permesti ant policijos pečių, tikrai nepagerins kriminogeninės situacijos savivaldybės teritorijoje. Siūlyčiau Jums, kaip merui, prisidėti prie šių problemų sprendimo plėtojant vaizdo stebėjimo sistemų diegimą ir organizuojant stebėjimo paslaugą. Taip prisidėtumėte prie viešosios tvarkos bei saugumo užtikrinimo savivaldybėje. Nors rinkiminiuose pažaduose skandavote „toliau plėsime miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklą“, tačiau realybėje matome priešingai – darote viską, kad išardyti net tai, kas sukurta.


Gėda už tokį merą, kuris puikiai žinodamas Rukloje esančią sunkią ir įtemptą situaciją, tam, kad tik sumenkintų mane, pasiryžęs aukoti gyventojų saugumą.
Atsakas į savivaldybės internetinėje svetainėje patalpintą straipsnį: RUKLOS SENIŪNO UŽMOJAI PRIBLOŠKĖ SAVIVALDYBĘ – PRAŠO POLICIJOS PAGALBOS.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Gintas Jasiulionis

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: