Teritorinė ligonių kasa (TLK) sulaukia gyventojų klausimų dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad, pasinaudojus sveikatos priežiūros paslaugomis Europos Sąjungos (ES) šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje, būtų galima kreiptis į TLK dėl išlaidų kompensavimo?

Primename, kad pacientai patys gali rinktis sveikatos priežiūros paslaugų tiekėją kitoje šalyje, nepriklausomai nuo to, ar tai privati, ar viešoji įstaiga, susimokėti už paslaugas, o Lietuvoje – gauti kompensaciją. Svarbu žinoti, kad apdraustojo išlaidos kompensuojamos tik tokiu atveju, jei prieš išvykstant gydytis į užsienį Lietuvoje buvo gautas siuntimas iš sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK.

„Gydytojo siuntimas prieš važiuojant gydytis į Europos šalis yra privalomas. Šiam siuntimui galioja tie patys reikalavimai, kaip ir gydantis Lietuvoje: turi būti nurodyta jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Jeigu pacientas išvažiuoja gydytis svetur, neturėdamas gydytojo siuntimo, grįžęs nebegali kreiptis į TLK dėl patirtų išlaidų kompensavimo“, – įspėja Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.

Norėdamas gauti kompensaciją, apdraustasis arba jo atstovas, ne vėliau kaip per vienus metus nuo sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, vaistų ir medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių išdavimo valstybėje, kurioje gydėsi, TLK pateikia: rašytinį prašymą kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją; medicinos dokumentus arba jų kopijas, Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo siuntimo kopiją; kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijas; jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvoje – 3 formos receptų, pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduotos, kopijas; finansinius dokumentus – sąskaitas faktūras, kasos čekius, kasos pajamų orderio kvitus ir kitus.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad kreipiantis kompensacijos labai svarbu turėti gydantis svetur naudotų vaistų receptų kopijas, nes jos reikalingos apskaičiuojant kompensaciją. Pavyzdžiui, Šiaulių TLK dažnai sulaukia šeimų prašymų kompensuoti už pagalbinio apvaisinimo procedūrą, kurios didelę dalį sudaro kompensuojamieji vaistai. „Jeigu šeimos nepristato receptų, negalime kompensuoti už vaistus, ir kompensuojamoji suma sumažėja beveik perpus. Be to, svarbu žinoti, kad kompensuojame tiek, kiek tokia pati paslauga kainuoja Lietuvoje, kompensuojame tik už tuos vaistus, kurie yra mūsų šalies kompensuojamųjų vaistų kainyne“, – paaiškina I. Kvedarienė.

Pasak specialistės, ES šalyse medicinos paslaugos dažniausiai kainuoja gerokai brangiau, todėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojama tik dalis patirtų išlaidų. Sprendimą dėl apdraustojo išlaidų kompensavimo priima TLK sudaryta tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisija.

Svarbu žinoti, kad PSDF lėšomis nekompensuojamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo išlaidos, taip pat paciento mokesčiai ir priemokos, sumokėtos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui.

Nekompensuojamos ir išlaidos už paslaugas, kurios nėra įrašytos į Lietuvos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF lėšomis, sąrašus bei išlaidos vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sąrašus.

Informaciją apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką Europos šalyse teikia tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniai kontaktiniai centrai. Visų ES šalių nacionalinių kontaktinių centrų informaciją galima rasti čia.

Primename, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES, šioje valstybėje gautos tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidos nekompensuojamos.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: