Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Furnibay“ valdomos internetinės parduotuvės www.furnibay.lt taisykles. 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Furnibay“ valdomos internetinės parduotuvės taisyklių sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-3023, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų. 

Dalis taisyklių sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus bei verslininkui suteikia teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas. 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

VVTAT inf. ir nuotrauka 

Taip pat skaitykite: