Nuostolių dėl karo Ukrainoje patiriantys kiaulių augintojai jau gavo kompensacines išmokas. Smarkiai pabrangus pašarams, jiems skirta 5,365 mln. Eurų išimtinės paramos lėšų.

Siekiant išsaugoti kiaulininkystės sektoriaus veiklos gyvybingumą Žemės ūkio ministerijos sprendimu, krizę išgyvenančiam kiaulininkystės sektoriui skirta finansinė parama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kiaulininkystės įmonės pateikė 35 paraiškas dėl finansinės paramos pabrangusių pašarų kainų skirtumui padengti. Finansavimas skirtas 33 pareiškėjams. Augintojai gavo po 10,7 Eur už kiekvieną kiaulę.

Pagalba skirta už 2022 m. kovo – gegužės mėnesiais laikytas kiaules pagal Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registre registruotų kiaulių skaičių.

Praėjusių metų pabaigoje kiaulių laikytojai taip pat gavo laikinosios valstybės pagalbos išmokas - beveik 3,6 mln. Eur nuostoliams dėl COVID-19 sukeltos situacijos kompensuoti. Tuomet išmokos skirtos 55 pareiškėjams – po 30 Eur už vieną kiaulę.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: