2022 m. kovo 10 d. atlikdamas kanoninę parapijos vizitaciją Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje kartu su sekretoriumi ir kurijos vicekancleriu kun. Vincentu Lizdeniu lankėsi J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Garbūs svečiai viešėjo Jonavos r. savivaldybėje, J. Ralio gimnazijoje, Jonavos globos namuose, susitiko su šv. apašt. Jokūbo parapijos aktyvu.

Susitikimo su rajono meru M. Sinkevičiumi metu buvo pasidžiaugta glaudžiu savivaldybės ir parapijos bendradarbiavimu, svečias dėkojo už dėmesį bažnyčiai ir tikintiesiems. „Tai vilties metas, kuriuo įvyksta svarbus pokytis ne tik pasaulyje, bet ir kiekvieno žmogaus širdyje“, – taip į susirinkusiuosius kreipėsi Kauno arkivyskupas K. Kėvalas, lankydamasis Jonavos J. Ralio gimnazijoje. Arkivyskupas kartu su gimnazijos bendruomene stebėjo mokinių meninį pasirodymą – Just.  Marcinkevičiaus žodžių ir patriotinių lietuvių dainų pynę. Svečiai dalyvavo gimnazijoje vykdomoje akcijoje  „Padovanokime švelnuką Lietuvai“.

Vakare svečiai susitiko su parapijos aktyvu, t. y. žmonėmis, kurie priklauso pastoracinei tarybai arba yra atsakingi už įvairias tarnystes parapijoje. Susitikimą arkivyskupas Kęstutis pradėjo mintimi, jog turi lūkestį susipažinti ir išgirsti, kuo gyvena parapija bei kokių klausimų, siūlymų turima Kauno arkivyskupijai.

Susitikimo metu buvo pristatyta aktyvi parapijos jaunimo veikla: minėtas jaunimo savanorių įsitraukimas į jaunuolių ruošimą sakramentams, organizuojamos vasaros stovyklos vaikams;  pristatyta jaunųjų ateitininkų kuopos veikla. Parapijoje yra telkiami tikybos mokytojai (jų yra 13), siekiama, kad dorinis ugdymas būtų priimtinas ir artimas. Išsakytas rūpestis dėl Švč. Sakramento adoracijos koplyčios: dėl pandemijos situacijos nebeliko nepertraukiamos nuolatinės adoracijos, apsiribota keliomis Švč. Sakramento adoravimo paromis per savaitę. Pristatyta Jonavos Carito veikla parapijoje: labiausiai stokojantiems teikiama bendruomeninė pagalba, įtraukianti aktyvius parapijos savanorius, vykdomas projektas teikiant profesionalią socialinio darbuotojo, užimtumo specialisto, psichologo ir teisininko pagalbą bei konsultacijos. Parapijoje yra savanorių, prisidedančių prie mažesnių dekanato parapijų sielovados. Savanoriai kalbėjo apie aktyvų įsitraukimą į Skarulių bažnyčios puoselėjimą ir išsaugojimą; įsteigta Skarulių bendruomenė. Keletas parapijos savanorių dalyvauja arkivyskupijos organizuojamuose Misijų mokyklos susitikimuose. Pristatyta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija, piligriminių kelionių atnaujinimas, Motinų maldoje grupė, kurioje aktyviai meldžiasi 30 mamų. Plačiau kalbėta apie Gyvojo Rožinio maldos grupę, kuriai priklauso virš 400 narių; šiuo metu siekiama įtraukti ir jaunimą. Pristatyta Šeimos centro veikla ir jaunavedžių rengimas Santuokos sakramentui. Aptartas ir suaugusiųjų katechumenatas: suaugusiųjų rengimo sakramentams metu koncentruojamasi į paruošimo kokybę (ne kiekybę), siekiama besiruošiančiųjų sakramentams tikėjimo tiesų suvokimo; atkreiptinas dėmesys, kad programa nesibaigtų su sakramentų suteikimu, tačiau būtų numatytas ir tolimesnis tikėjimo kelionės gilinimas. Parapijoje veikia Sumos choras, kuriame yra apie 20 choristų, taip pat jau ne pirmus metus veikia Viduramžio choras. Parapijos zakristijonas pasidalijo ne tik tiesioginės savo tarnystės parapijoje akcentais, tačiau paminėjo, kad veda piligrimų grupėms ekskursijas tiek šv. apašt. Jokūbo, tiek Skarulių bažnyčiose. Aptartas ir Sinodinis kelias. Parapijos savanoriai džiaugėsi, kad tai leidžia įsivertinti, kur esame ir kur link galima keliauti toliau, atgyja primirštos iniciatyvos, komunikacija. Arkivyskupas Kęstutis paragino nepamiršti ir už bažnyčios ribų esančių žmonių, leistis į santykį ir bandyti išgirsti, ką žmonės dalijasi apie Bažnyčią, pavyzdžiui, Nakvynės namuose, kvietė nebijoti žengti prie jų ir pirmiausia klausytis. Parapijos savanorių išsakytas rūpestis dėl Ligonių sakramento suvokimo: dažnai žmonės tai traktuoja kaip „paskutinį patepimą“ ir dėl to nesiryžta jo priimti. Buvo diskutuojama, kas galėtų padėti žmonėms keisti šį suvokimą ir Ligonių sakramentą priimti atvira širdimi pasitikint Dievo gailestingumu ir pavedant save į Jo rankas. Taip pat kalbėta apie tai, kad sergantys žmonės vangiai naudojasi galimybe Švč. Sakramentą gauti į namus (tai gali atlikti parapijos kunigai arba ekstraordinariniai Komunijos dalytojai). Pasiūlyta Kauno arkivyskupijoje plačiau kalbėti apie Ligonių sakramentą bei apie kitų sakramentų reikšmę.

Baigiantis susitikimui arkivyskupas Kęstutis dėkojo už pasidalijimą, jungtines pajėgas tarnystėje, atviras širdis, kurios yra brangiausia dovana.

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos informacija

A. Reipos, I. Petrikonienės nuotraukos

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: