Vasario mėnesį meras pasirašė potvarkį dėl Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) korupcijos indekso nustatymo komisijos sudarymo. Kovo 28-ąją komisija, po atliktų vertinimų, pateikė išvadą: 

,,Atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo protokole užfiksuotus balus siūlome viešajai įstaigai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui suteikti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą ir įrašyti į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą”, - rašė Komisijos pirmininkė Birutė Platkauskienė.  

Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC) suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, viešoji įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sąrašą. Tokį potvarkį kovo 29-ąją pasirašė meras Mindaugas Sinkevičius.  

Jonavos PSPC skaidrios įstaigos vardas suteikiamas jau antrą kartą. Skaidrumo kriterijus įstaiga atitiko ir 2021 metais. 

,,Įstaigos skaidraus vardo suteikimas yra reglamentuotas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Jis suteikiamas tam tikram laikotarpiui – trims metams. 

Mūsų įstaiga turėjo suteiktą skaidrios įstaigos vardą, tačiau praėjus laikotarpiui buvo atliktas pakartotinis vertinimas. Savivaldybės sudaryta Komisija vertino visą kompleksą priemonių, taikomų įstaigoje kovai su korupcija. Buvo vertinama ir įstaigos antikorupcinė politika, įvairūs organizaciniai dokumentai, tokie kaip darbuotojų elgesio kodeksas, įstaigos prevencijos planai, priemonių taikymas, jų įgyvendinimas. Taip pat buvo vertinama, kaip yra viešinama ir skelbiama informacija pacientams tiek interneto svetainėje, tiek įstaigos stenduose, apie mokamas, nemokamas paslaugas, pacientų teises, apie tai, ką privalo medikai padaryti, kur pacientai gali kreiptis, jei nepatenkinti paslaugomis ar susiduria su korupcijos apraiškomis. 

Taip pat buvo vertinamas įstaigos darbuotojų mokymas. Mes organizavome kvalifikacijos kėlimo kursus darbuotojams, kaip reikėtų elgtis susidūrus su korupcijos apraiškomis ir kaip teikti paslaugas. 

Trumpai tariant, buvo vertinamas visas kompleksas paslaugų ir labai džiaugiamės, kad mūsų įstaiga yra įvertinta teigiamai.  

Be abejo, šis suteiktas skaidrios įstaigos vardas neleidžia užmigti ir iš tikrųjų skatina toliau būti skaidria įstaiga ir siekti pateisinti šį vardą”, - kalbėjo Jonavos PSPC direktorė Asta Sivolovienė. 

Skaidrios ASPĮ vardas reiškia, kad įstaiga atitinka aukščiausius skaidrumo kriterijus bei vykdo aktyvią korupcijos prevenciją, o įstaigos veikla paremta pagarbiais bendradarbiavimo santykiais tarp medicinos darbuotojų ir pacientų

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: