Jonavos rajone, tarp Šveicarijos ir Meškonių kaimo vilkai sudraskė šunį - gyventojai kviečiami saugoti save ir savo augintinius.

„Medžiotojus pasiekė žinia, kad sausio 22-ąją, sekmadienį, tarp Šveicarijos ir Meškonių kaimo buvo sudraskytas šuo, o pagal sužeidimo pobūdį buvo nustatyta, kad tai vilkų darbas.

Apie šį įvykį šuns savininkai informavo medžiotojų būrelį, kurio teritorijoje tai atsitiko. Medžiotojai jau sausio 23-ąją atliko tykojimą iki beveik 4 valandos ryto, tačiau pilkiai jau buvo pasitraukę“, - sako Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos (LMŽD) Jonavos skyriaus pirmininkas Vytautas Kaminskas.

Vilkų pėdsakai – prie pat kiemo vartelių

„Vakare pasivaikščiojom su šunimis, parėjom, miegot nuėjom, o apie pirmą valandą nakties išgirdom šunų lojimą. Išėjom į lauką, pradėjom šaukti augintinį – neatbėga, nors visad būdavo paklusnus. Pirma mintis - nusivijo kokią stirną, nes aplinkui laukai, tolėliau miškas pilnas gyvūnų. Pirmadienio rytą šuo taip ir neatsirado. Dar galvojom, gal į kokią kilpą įkliuvo ar pasiklydo, tad ėjom ieškoti. Ir apie vidurdienį pamiškėje, visai netoli, apie 200 metrų nuo mūsų namo, radom mūsų mylėtą augintinį sudraskytą. Vaizdas buvo baisus - uodega sau, kojos sau, viduriai mėtėsi. Kas baisiausia - prie pat vartelių aptikti ir vilkų pėdsakai“, - nesulaikydama ašarų pasakojo Violeta, netekusi 5-ių metų, apie 30 kilogramų sveriančio baltojo šveicarų aviganio Bolto.  

Šveicariškiai augino tris šuniukus, kurie nakčiai būdavo uždaromi voljere, tačiau dabar dėl šalčių visi trys augintiniai įleisti į terasą. Violeta teigia, kad baltasis šveicarų aviganis galėjo pajausti vilkus, išbėgti iš neužrakintos terasos į kiemą ir peršokti per tvorą, taip bandydamas apginti šeimininkus.

Nuoskaudos kankinama Violeta perspėja kitus keturkojų šeimininkus saugoti savo augintinius, uždaryti ir užrakinti vartelius, voljerus, kad mylimi šeimos draugai neišsprūstų nepastebėti, nes apylinkėse siaučia vilkai.  

Kaip pasakojo moteris, pasigesta dar vieno, pačio mažiausiojo šuniuko, kuris nebėgdavo iš kiemo, bet, kaip sako Violeta, tikėtina, jog jis nebeatsiras. 

Vilkas gali išvilioti šunis

Šiam sezonui, vilkų populiacijai padidėjus net 40 -čia procentų, leidžiama iš viso sumedžioti – 282, tai yra net 92-iem vilkais daugiau nei ankstesnį sezoną. Nuo 2022 m.  spalio 15 d.  iki 2023 m. sausio 23 d. visoje Lietuvoje sumedžiotas jau 231 vilkas. Jonavos rajone per šį laikotarpį sumedžioti 5 vilkai. Paskutinysis pilkis sumedžiotas Žeimių seniūnijoje 2023 m. sausio 21 d., šeštadienį.

 „Vilkas yra gudrus, dažniausiai naktį medžiojantis miško gyventojas, kuris gali net išvilioti naminius šunis, todėl dabar, artėjant vilkų rujai, pasirūpinkite, kad jūsų šuo nelakstytų palaidas ir negalėtų pabėgti iš namų teritorijos, patikrinkite gyvulių aptvarus.

Jonavos rajone praėjusiais metais gyventojai yra nukentėję nuo vilkų išpuolių – kreipėsi dėl nuostolių atlyginimo, kuomet vilkai sudraskė avis, ožkas. Vertinant tai, kad pilkių populiacija yra padidėjusi, jie gali vis dažniau pasirodyti arčiau sodybų“, - sako LMŽD Jonavos skyriaus pirmininkas Vytautas Kaminskas.

Medžioklės limitas

Vilkas priskiriamas prie stambiosios medžiojamosios faunos gyvūnų ir vilkų medžioklė Lietuvoje yra limituojama. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 d. ir trunka iki kovo 31 d. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau.

Pagal galiojančias medžioklės taisykles, medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos informaciją elektronine forma.

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: