Jonavos rajono savivaldybė tęsia asbesto turinčių atliekų tvarkymo programą ir kviečia šių atliekų turinčius fizinius asmenis registruotis pildant PARAIŠKĄ.

Paraiškos forma, namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymo sąlygos ir numatomi asbesto atliekų surinkimo grafikai (juos nustačius) skelbiami Jonavos rajono savivaldybės ir UAB „Jonavos paslaugos“ interneto svetainėse ir kitose savivaldybės žiniasklaidos priemonėse.

Paraiškos asbesto atliekų tvarkymui teikiamos savivaldybės administracijai iki 2023 m. liepos 5 d.

Paraiškos pateiktos po 2023 m. liepos 5 d. bus tenkinamos tik tuo atveju, jei asbesto atliekų laikymo vietovė bus numatyta asbesto atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikuose ir asbesto atliekų surinkimas toje vietovėje dar nebus įvykęs.

Fiziniai asmenys nespėję pateikti paraiškos iki 2023 m. liepos 5 d. arba negalintys (nepageidaujantys) asbesto atliekų atiduoti asbesto atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikuose numatytu laiku, gali paraišką teikti asbesto atliekų šalinimo atliekų sąvartyne mokesčio kompensavimui. Asbesto atliekų pristatymo į sąvartyną sąnaudas šiuo atveju patiria asbesto atliekų turėtojas, o pristatymo data negali būti ankstesnė nei Sutarties pasirašymo diena.

UAB „Jonavos paslaugos“ atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyrius teikia informaciją Jonavos rajono savivaldybės gyventojams apie galimybę nemokamai susitvarkyti namų ūkiuose susidariusias asbesto atliekas, konsultuoja gyventojus, teikia pagalbą gyventojams pildant bei teikiant paraiškas.

Savivaldybės administracija ir UAB „Jonavos paslaugos“ turi teisę tikrinti gyventojų paraiškose nurodytus duomenis, prašyti juos patikslinti. Kilus abejonių dėl asbesto atliekų susidarymo namų ūkiuose fakto teisingumo ir asbesto atliekų turėtojui jo nepagrindus įtikinamais dokumentais ar fotofiksacijomis, asbesto atliekų tvarkymas nefinansuojamas. Apie atsisakymą finansuoti asbesto atliekų tvarkymą asbesto atliekų turėtojas informuojamas raštu paraiškoje nurodytu elektroninio pašto, o jo nenurodžius, namų ūkio, kuriame susidarė asbesto atliekos adresu. Atsisakymas finansuoti asbesto atliekų tvarkymą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Ne vėliau kaip 2023 m. liepos 17 d. UAB „Jonavos paslaugos“ nustato ir paskelbia viešai asbesto atliekų surinkimo grafikus.

Apie numatomą asbesto atliekų surinkimo datą ir laiką asbesto atliekų turėtojus, kurių paraiškas numatoma tenkinti, UAB „Jonavos paslaugos“ informuoja asmeniškai, ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatyto asbesto atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, išskyrus asmenis, kurie paraiškas pateikė po 2023 m. liepos 5 d. Šie asmenys apie numatoma asbesto atliekų surinkimo datą ir laiką informuojami vertinant konkrečias aplinkybes ir stengiantis, kad asmuo turėtų kuo daugiau laiko pasiruošti atliekų išvežimui.  

Asbesto atliekų surinkimo metu nustačius reikšmingai (daugiau kaip 50 proc.) didesnius asbesto atliekų kiekius nei paraiškoje nurodytas preliminarus kiekis, UAB „Jonavos paslaugos“ turi teisę prašyti asbesto atliekų turėtoją paaiškinti skirtumo susidarymo aplinkybes, o kilus abejonių dėl asbesto atliekų susidarymo namų ūkiuose fakto teisingumo ir asbesto atliekų turėtojui jo nepagrindus įtikinamais dokumentais ar fotofiksacijomis, nepriimti asbesto atliekų reikšmingai (daugiau kaip 50 proc.) viršijančių paraiškoje nurodytus preliminarius atliekų kiekius.

Savivaldybės administracija kompensuoja už paraiškoje nurodytas, dokumentais (mokėjimo kvitas, banko pavedimo kopija) patvirtintas asbesto atliekų sutvarkymo paslaugas bet ne daugiau nei 100 proc. sutvarkytų asbesto atliekų pašalinimo regioniniame atliekų tvarkymo sąvartyne kainos ir ne daugiau nei atliekų pristatymo į sąvartyną metu Kauno regioninio Zabieliškio sąvartyne (Zabieliškio k., Pelėdnagių seniūnija, Kėdainių rajonas) nustatyta asbesto atliekų šalinimo kaina su PVM.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: