Remiantis statistikos duomenimis, šiai dienai Jonavos r. gyvena 561 ukrainietis, iš jų savivaldybės patalpose gyvena 85 ukrainiečiai (35 – Vaiko ir šeimos gerovės centre, 5 – Globos namuose, 45 – Panoterių mokykloje), praneša Jonavos rajono savivaldybė. 

Per šešis šių metų mėnesius savivaldybė Jonavoje gyvenantiems ukrainiečiams išmokėjo įvairių išmokų ir pašalpų, pasirūpino jų socialine ir sveikatos apsauga, teikė humanitarinę pagalbą Ukrainos miestams, kuri detaliai apžvelgta šiame straipsnyje.

Humanitarinė pagalba

Savivaldybės taryba dar kovo mėnesį neeiliniame posėdyje pritarė sprendimui suteikti pirmąją 50 tūkst. eurų humanitarinę pagalbą Jonavos miestui partneriui Smilai.

Kovo pabaigoje į Vilnių iškeliavo pirmasis Jonavos rajono savivaldybės labdaros krovinys, skirtas Ukrainos ligoninėms. Paramą įvairiais medikamentais ir tvarsčiais perdavė VšĮ Jonavos ligoninė.

Savivaldybė ukrainiečiams perdavė įvairių ilgai negendančių maisto produktų, higienos reikmenų, pirmos pagalbos priemonių. Šios humanitarinės pagalbos paprašė Ukrainos Jarmolyncų ir Mizhhirijos miesteliai, atsiuntę laiškus Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui.

Balandžio mėnesio posėdyje savivaldybės taryba pritarė Ukrainos Ivano-Frankivsko srities policijos prašymui perduoti jai transporto priemonių, kurios būtų naudojamos ukrainiečių gynyboje nuo Rusijos agresijos.

Ukrainos policijai buvo perduoti du savivaldybės autobusiukai – 2007 m. gamybos Ford Transit ir Renault Trafic, kuriuos iki sienos nuvairavo tarybos nariai.

„Vieno langelio“ principas

Ukrainiečiais pabėgėliais Jonavoje rūpinasi Jonavos rajono socialinių paslaugų centro (SPC) specialistai. Šiuo metu centras teikia paslaugas 525 ukrainiečiams.

Susidūrus su karo pabėgėlių priėmimo iššūkiais,  Jonavos rajono savivaldybėje buvo sukurta „vieno langelio“ pagalbos Ukrainos karo pabėgėliams sistema. Savivaldybės tarybos sprendimu Socialinių paslaugų centre (SPC)  įkurtas Imigrantų informacijos centras, darbui jame įsteigti ir savivaldybės finansuojami 2 papildomi socialinių darbuotojų etatai, kuriems šiemet numatyta skirti per 20 tūkst. eurų.

Vadovaujantis „vieno langelio“ principu SPC socialiniai darbuotojai dirba su kiekvienu į Jonavą atvykstančiu Ukrainos karo pabėgėliu. Socialiniai darbuotojai vertina individualius pabėgėlių poreikius ir organizuoja reikiamą pagalbą – apgyvendinimą savivaldybės siūlomose patalpose,

pagalba nuomojantis bustą, vaikų užrašymą į darželius, mokyklas, tarpininkavimą su Užimtumo tarnyba, potencialiais darbdaviais.

SPC specialistai taip pat padeda ukrainiečiams užpildyti dokumentus dėl socialinių išmokų, neįgalumo, pensijų, tarpininkauja organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas.

„Tai reiškia, kad žmonės atvykę į svetimą šalį, į nepažįstamą miestą nėra priversti vaikščioti po atskiras instancijas, bet yra priimami vienoje įstaigoje, kurioje gauna visą būtiną informaciją tiek apie centro, tiek ir kitų įstaigų, NVO paslaugas“, - sako Jonavos SPC direktorė Valentina Demidenko.

Jonavos SPC Ukrainos karo pabėgėliams nemokamai teikiamos socialinių darbuotojų paslaugos, psichologo konsultacijos, pabėgėlių vaikų dienos soc. priežiūra vaikų dienos centre, socialinių įgūdžių ugdymas, krizių intervencija, savitarpio paramos grupės, organizuojami lietuvių kalbos kursai suaugusiems bei įgyvendinamas sekmadieninės Jonavos rajono ukrainiečių mokyklos veiklos organizavimas.

Pašalpos, parama ir kompensacijos

Pusė visų Jonavos rajone gyvenančių ukrainiečių yra vaikai (225), kurių didžioji dalis mokosi arba yra užregistruoti į mokymosi įstaigas, lanko ar planuoja lankyti vaikų darželius nuo rugsėjo mėnesio.

Visi Jonavos rajono savivaldybės vaikų darželiai ir mokyklos, o taip pat įvairūs neformaliojo vaikų švietimo būreliai priėmė ir po vasaros atostogų vėl priims ukrainiečių vaikus.

Karo pabėgėliai iš Ukrainos, neturintys pajamų, turi teisę kreiptis į Jonavos r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl vienkartinės pašalpos.

Skyriaus duomenimis, tokias vienkartines pašalpas jau gavo 438 asmenys arba 202 šeimos, iš viso – 53,3 tūkst. eurų. Ukrainiečiams taip pat mokamos socialinės pašalpos, kurias jau gavo 51 asmuo, dvylikai asmenų skirtos globos išmokos ir globos tiksliniai priedai.

Jonavos gyventojai, suteikę būstus dėl karo iš Ukrainos pasitraukusiems užsieniečiams, turėjo teisę gauti kompensacijas. Per pusę metų tokios kompensacijos – beveik 51 tūkst. eurų – jau išmokėtos 80-čiai asmenų, kurie savo namuose priėmė 240 ukrainiečių.

Rugpjūčio mėnesio duomenimis, Jonavos rajone įvairių išmokų, pašalpų ir kompensacijų ukrainiečiams ir juos priėmusiems jonaviečiams iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų jau išmokėta iš viso 174,2 tūkst. Eur.

Apgyvendinimas savivaldybės patalpose

Jonavos rajono savivaldybės taryba skyrė 80 tūkst. Eur karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui užtikrinti (patalpų pritaikymui, inventoriaus įsigijimui, darbo užmokesčiui 2 naujiems etatams buvusioje Panoterių mokykloje).

Iš pradžių buvo paruoštos patalpos Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre, į kurias iš karto įsikėlė pirmieji ukrainiečiai. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras ukrainiečių apgyvendinimui jau panaudojo 11 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų: 10 tūkst.  Eur komunalinėms išlaidos ir 1 tūkst. Eur remonto darbams.

Panoteriuose pirmieji gyventojai apsistojo birželio mėn., buvusios Panoterių mokyklos pritaikymui gyventi jau panaudota 24 tūkst. Eur, komunalinėms išlaidoms apmokėti – 1,7 tūkst. Eur, darbo užmokesčiui – 1 tūkst. Eur.

Jonavos globos namuose teikiama ilgalaikė socialinė globa penkiems ukrainiečiams savivaldybės biudžetui jau kainavo per 10 tūkst. eurų.

Viešasis transportas

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ukrainiečiai nuo gegužės 1 d. gali nemokamai važiuoti viešuoju transportu Jonavos mieste ir rajone. Tokiam sprendimui vieningai pritarė Jonavos rajono savivaldybės taryba.

Rugpjūčio mėn. duomenimis, ukrainiečių apgyvendinimo ir pavėžėjimo paslaugos Jonavos rajono savivaldybei kainavo 22,6 tūkst. eurų.

Bendruomeniniai renginiai

Jonavos rajone ne tik teikiamos visos būtiniausios paslaugos Ukrainos karo pabėgėliams, bet ir siekiama integruoti juos į rajono bendruomenės gyvenimą – organizuojami bendri tarpkultūrinio pažinimo renginiai, paramos akcijos.

Jonavos r. savivaldybės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: