Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, už 2023 m. pajamas deklaravo 196 tūkst. Kauno apskrities gyventojų: 46 tūkst. deklaravusiųjų valstybei turėtų sumokėti daugiau nei 19 mln. eurų GPM, o 131 tūkst. susigrąžins apie 57 mln. eurų. Į ką svarbiausia atkreipti gyventojų dėmesį šiemet deklaruojant savo pajamas, pasakoja Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.  

Kokias datas gyventojai turėtų atsiminti? 

 • Šiemet pajamų deklaravimo ir mokesčių sumokėjimo terminas yra gegužės 2 d. Turto deklaracijos, kurias teikti pareigą paprastai turi valstybės tarnautojai, politikai ir jų sutuoktiniai, taip pat teikiamos iki gegužės 2 d. Permokas VMI grąžins gyventojams laiku, t.y. iki liepos 31 d. 

Priminkite, kas privalo pateikti pajamų ir turto deklaracijas?  

 • Kaip ir pernai, pajamas iki 2024 m. gegužės 2 d. deklaruoti turi gyventojai, kurie: 
 • vykdė individualią veiklą su pažyma ar turėjo įsigiję verslo liudijimus (net jei negavo pajamų);   
 • nori pasinaudoti numatytomis GPM lengvatomis;  
 • nori susigrąžinti permoką dėl pritaikyto ne viso Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) arba tie, kuriems buvo pritaikytas per didelis NPD, ir dėl to privalo sumokėti dalį GPM; 
 • uždirbo tiek, kad metinių pajamų suma viršijo nustatytą VDU sumą; 
 • pelningai pardavė 3 metus neišlaikytą nuosavybėje transporto priemonę ar 10 metų neišlaikytą nuosavybėje nekilnojamąjį turtą; 
 • gavo palūkanų už paskolas iš bankų, įmonių, didesnes nei 500 eurų palūkanas už indėlius ir ne nuosavybės vertybinius popierius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m.; 
 • gavo nuomos pajamų iš gyventojų; 
 • iš artimųjų gavę didesnes nei 2500 eurų vertės dovanas (pinigais ar kilnojamaisiais daiktais)  arba didesnes nei 2500 eurų vertės dovanas iš kitų gyventojų; 
 • gavę bet kokių pajamų iš užsienio valstybės ir pan.; 
 • asmenys, kurie nori skirti dalį savo sumokėto GPM paramai, nors pagal kitus kriterijus, deklaracijų teikti ir neprivalo; 
 • užima atitinkamas pareigas: t. y. politikai, valstybės tarnautojai ir kt., kurie turi pateikti ne tik pajamų deklaracijas, tačiau ir savo turto deklaracijas dėl 2023 m. užimtų pareigų. 

 Kaip pateikti pajamų deklaraciją? 

 • Pateikti pajamų ir turto deklaracijas reikėtų elektroniniu būdu – prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), kurioje jau yra įkelta dalis duomenų. Didelei daliai gyventojų deklaracijas reikės tik peržiūrėti ir pateikti. Neturintys galimybės deklaracijos pateikti elektroniniu būdu gali atvykti į VMI padalinį iš anksto užsiregistravę. Pasikonsultuoti deklaravimo klausimais galima telefonu +370 5 260 5060.  

Verta atkreipti dėmesį, kad siekiant gyventojams užtikrinti paprastą ir sklandų pajamų deklaravimo procesą bei patogų VMI konsultacijų pasiekiamumą, gyventojams organizuojama nuotolinių grupinių sesijų paslauga. Nuotolinių grupinių renginių metu dalyviai kviečiami jungtis prie EDS ir kartu su VMI specialistu žingsnis po žingsnio užpildyti pajamų deklaracijas deklaravimo vedlio pagalba. Artimiausių sesijų grafikas viešai skelbiamas VMI svetainėje

Kas gali susigrąžinti GPM permoką ir už ką?  

 • Mokesčio permoka susidaro tais atvejais, kai gyventojai pagal gyvybės draudimo sutartis savo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų arba vyresnių kaip 18 metų neįgalių vaikų naudai moka draudimo įmokas; pensijų kaupimo įmokas; palūkanas už būsto kreditą (paimtą iki 2009 m. sausio 1 d.).  

Taip pat tais atvejais, kai gyventojai moka už studijas, kurių metu įsigyjamas pirmasis aukštasis išsilavinimas ar suteikiama pirma kvalifikacija, arba grąžina studijoms gautą paskolą. Jei studentas neturi galimybės pasinaudoti šia teise, už jį tai gali padaryti tėvai ar sutuoktinis.  

Ar reikia skubėti teikti pajamų deklaracijas tiems, kurie nori greičiau susigrąžinti pajamų mokesčio permokas? 

 • Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu didžiausią deklaracijų kiekį pateikia tie gyventojai, kurie nori susigrąžinti permokas, tačiau jiems skubėti nebūtina – permokos gali būti grąžinamos pajamas deklaravus ir po termino. Pajamų mokesčio permokos gyventojams tradiciškai bus pervestos iki liepos 31 d. Svarbiausia, kad pajamų deklaracijas iki gegužės 2 d. pateiktų tie gyventojai, kuriems deklaruoti pajamas yra privaloma.  

Kokias klaidas dažniausiai daro gyventojai, kurias padarius ir nepatikslinus metinės pajamų deklaracijos, VMI negali grąžinti GPM permokos įprasta tvarka? 

 • Gyventojams patariame prieš pateikiant deklaraciją visada pirmiausia peržiūrėti trečiųjų šaltinių pažymą, esančią pirmame vedlio lange - Peržiūrėti 2022 m. pažymos kortelę.  

Dažniausios klaidos, kai permoka negrąžinama įprastine tvarka: 

 • Gyventojai deklaruoja ne visas pajamų mokestį mažinančias išlaidas (GPM deklaracijas teikia metų pradžioje, kai tretieji šaltiniai dar tikslina savo duomenis); 
 • Pateikia neteisingus duomenis apie patirtas išlaidas (gyventojai deklaruoja išlaidas, kuriomis negali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos, pvz., draudimo įmokas moka kiti asmenys, įmokos ne už kaupiamąjį draudimą, draudžia anūkus); 
 • Apmokestinamąsias pajamas deklaruoja kaip neapmokestinamąsias (dėl gautų neapmokestintų draudimo išmokų, kurios turi būti apmokestintos); 
 • Gyventojai neteisingai deklaruoja parduoto turto įsigijimo kainą (ji nesutampa su trečiųjų šaltinių informacija); 
 • Gyventojai deklaruoja ne visas pajamas (pvz., pamiršta deklaruoti nekilnojamojo turto pardavimo pajamas, automobilių pardavimo pajamas, finansinių priemonių pardavimą, individualios veiklos pajamas).  

Ką daryti, jei dėl neatitikimų deklaracija atmesta? 

 • Esant netikslumui pirmiausiai reikėtų kreiptis į duomenis pateikusį asmenį dėl klaidos ištaisymo. VMI apie neatitikimus visada informuoja gyventoją – EDS skiltyje „Pranešimai“ gyventojas gauna išsamų pranešimą apie rastas klaidas. Taip pat apie nustatytus netikslumus informaciją gyventojai gauna ir el. paštu, jei jis nurodytas EDS, o tiems, kurie jo nenurodė ar sistema nesinaudoja – klasikiniu paštu.  

Šiuo metu kai kurie gyventojai gauna SMS pranešimus apie parengtas deklaracijas. Kaip identifikuoti, kad tai sukčių laiškas? 

 • Sukčiai jau ne pirmus metus naudojasi aktyviu mūsų klientams deklaravimo laikotarpiu, todėl kviečiame gyventojus būti itin budriais. Atkreipiame dėmesį, jog VMI nesiunčia gyventojams pranešimų el. paštu ar SMS žinute su jų gyventojų asmenine informacija, asmens kodu, mokėtinomis sumomis, raginimu susigrąžinti permoką. Taip pat VMI SMS žinutėse nebūna nuorodų.  

Rekomenduojame nespausti SMS pranešimuose esančių nuorodų ir visais atvejais visą asmeninę informaciją susijusią su mokėtinais mokesčiais, permokomis, pateiktomis deklaracijomis, gautais pranešimai bei baudomis tikrinti tik savarankiškai prisijungus prie Mano VMI per oficialią VMI svetainę www.vmi.lt, jungiantis tiesiogiai į Elektroninę deklaravimo sistemą, o ne spaudžiant pranešime pateikiamas nuorodas ar QR kodus. 

VMI nuolat informuoja apie naujas pastebėtas sukčių atakas, be to savo internetiniame puslapyje esame pateikę išsamią informaciją, ką daryti sulaukus įtartino pranešimo iš VMI ir kaip atskirti galimus sukčiavimo atvejus. Ją rasite VMI svetainėje www.vmi.lt > dalyje „Gavau įtartiną pranešimą iš VMI“. Taip pat rekomenduojame stebėti naujienas VMI „Facebook“ paskyroje, kuriose pasidaliname klientų atsiųstais sukčiavimo pavyzdžiais.  

Ar yra naujovių teikiant paramą?  

 • Pats principas nesikeičia, prašymai skirti dalį GPM paramai teikiami tik e. būdu, specialiai tam skirto vedlio pagalba elektroninio deklaravimo sistemoje EDS – svarbiausia tai padaryti iki gegužės 2 d. Vienintelis pakeitimas, kad nuo šių metų iki 0,6 procento gyventojai galės skirti politinėms organizacijoms (t. y., ne tik politinėms partijoms, bet ir politiniams komitetams). 

Kiek paramos ir kam galima skirti? 

 • Paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio, politinėms organizacijoms - iki 0,6 proc., o profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. GPM dalį paramai skirti galima tik paramos gavėjo statusą turintiems asmenims ir reikalavimus atitinkančioms politinėms partijos. Prieš teikiant prašymą gyventojai visada gali pasitikrinti tai VMI internetinėje svetainėje. Pagal vieną pateiktą prašymą pajamų mokesčio dalis gali būti pervedama penkis metus iš eilės – už praėjusius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Jei gyventojas prašymą jau yra pateikęs ankstesniais metais, teikti iš naujo ar tikslinti jo nėra būtina.  

Kaip pateikti prašymą skirti sumokėto GPM dalį paramai? 

 • GPM dalį skirti paramai  gali tie gyventojai, kurie praėjusiais metais sumokėjo GPM (savarankiškai ar tai atliko darbdavys) nuo savo gautų pajamų (atlyginimas, parduotas pelningai turtas, pajamos iš savarankiškos veiklos ir kt.). Nuo 2022 m. prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai pateikti galima tik per EDS, o tai padaryti padeda paramos skyrimo vedlys. Šis vedlys padeda naudotojui patogiai ir be klaidų rasti norimą gavėją bei jo duomenis, greičiau ir nesudėtingai pasirinkti skiriamos paramos dydį ir pateiktį patį prašymą – teisingai ir iš pirmo karto. Svarbu prisiminti, kad prašymas skirti GPM dalį bus įvykdytas tik tuo atveju, jei jį gyventojas pateiks laiku – iki gegužės 2 d. per EDS, taip pat, esant prievolei, teisingai ir laiku pateiks pajamų mokesčio deklaracijas ir sumokės apskaičiuotą mokestį.  

Dėkojame už pokalbį. 

Visa informacija apie deklaravimą - VMI internetinėje svetainėje adresu www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu bei pateikus klausimus skaitmeniniam asistentui Simui. Išsamius gidus, kaip pildyti pajamų deklaraciją, rasite VMI Youtube kanale, kur parengtas ir teminis aktualių seminarų grojaraštis. Naujienos skelbiamos VMI Facebook ir LinkedIn paskyrose.  

PAPILDOMA INFORMACIJA  

Deklaracijos, Kauno apskrityje pateiktos iki š. m. kovo 28 d. (už 2023 m. mokestinį laikotarpį) 

 

 

 

Savivaldybė 

Gyventojų skaičius 

Birštono  

1 270 

Kauno m.  

97 933 

Jonavos r.  

15 523 

Kaišiadorių r.  

9 692 

Kauno r.  

37 796 

Kėdainių r.  

16 049 

Prienų r.  

8 122 

Raseinių r.  

9 604 

VISO 

195 989 

Kauno apskrities VMI inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: