Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos yra apskaičiuojamos kiekvienam gavėjui individualiai ir  priklauso nuo jo draudžiamųjų pajamų. Tačiau yra nustatyti minimalūs ir maksimalūs išmokų dydžiai - tai reiškia, kad išmokos negali būti mažesnės ar didesnės nei nustatytos sumos. Šie dydžiai susieti su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje (VDU) ir kiekvieną ketvirtį yra perskaičiuojami. Kadangi VDU kas ketvirtį pasikeičia, keičiasi ir išmokų ribos. Antrojo ketvirčio išmokos bus apskaičiuojamos taikant 1887,80 euro VDU dydį, kuris galiojo paskutinį 2022 m. ketvirtį.

Pavyzdžiui, ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procento šalies VDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos. Taigi, nuo balandžio pradžios iki birželio pabaigos mažiausia ligos išmoka negalės būti mažesnė nei 219,74 euro per mėnesį (buvo 208,02 euro) arba 10,51 euro per dieną (buvo 9,95 euro).  Tai aktualu mažiausias darbo pajamas turintiems gyventojams.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies VDU, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio. Ligos išmoka yra lygi 62,06 proc. darbuotojo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Taigi, antrąjį metų ketvirtį didžiausia ligos išmoka negalės būti didesnė nei 2343,14 euro per mėnesį (buvo 2218,15 euro). Tai aktualu gyventojams, uždirbantiems didžiausias algas.

Žemiau pateikiame išsamią informaciją apie „Sodros“ išmokų dydžius antrąjį šių metų ketvirtį.

Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2489,63 Eur (1887,80 x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos: 119,12 Eur (1887,80 x 2 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.

Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2929,11 Eur (1887,80 x 2 x  77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos: 140,15 Eur (1887,80 x 2 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2023 m. II ketv. 

VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKA (už vaikus, gimusius ar įvaikintus iki 2022-12-31)

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2929,11 Eur  (1887,80 Eur x 2  x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos:  140,15 Eur  (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 54,31 procento, o iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 procento  išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 2050,53 Eur (1887,80 Eur x 2 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 1171,57 Eur (1887,80 Eur x 2 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv. 

VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKA (už vaikus, gimusius ar įvaikintus 2023-01-01 ir vėliau)

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį , ar už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpio dalį yra 78 procentai išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2944,97 Eur  (1887,80 Eur x 2  x 78 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos:  140,91 Eur  (1887,80 Eur x 2 x 78 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis 18 mėnesių,  išskyrus atveji, kai už  neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį išmoka skiriama ir mokama 78 procentų dydžio, šios išmokos dydis už likusį laikotarpį iki vaikui sueis 18 mėnesių, yra 60 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2265,36 Eur  (1887,80 Eur x 2  x 60 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos:  108,39 Eur  (1887,80 Eur x 2 x 60 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išskyrus atveji, kai už  neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį išmoka skiriama ir mokama 78 procentų dydžio, šios išmokos dydis už likusį laikotarpį iki vaikui sueis 12 mėnesių yra 45 procentai, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 procento  išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Maksimali mėnesio (iki vaikui sueis 12 mėnesių): 1699,02 Eur (1887,80 Eur x 2 x 45 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali mėnesio (nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai): 1132,68 Eur (1887,80 Eur x 2 x 30 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. II ketv. 

MOTINYSTĖS IŠMOKA

Motinystės išmoka mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Dienos: 14,07 Eur (294 Eur : 20,9 d. d.), įgijus teisę į motinystės išmoką 2023 m. II ketv. 

TĖVYSTĖS IŠMOKA

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos, dydžio. Tėvystės išmoka mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali 2023 m. II ketv:

294 Eur (6 x 49 Eur) - 6 bazinės socialinės išmokos dydžiai, galioję praeitą ketvirtį (paskutinis patvirtintas dydis) iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Dienos: 14,07 Eur (294 Eur : 20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2929,11 Eur (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos: 140,15 Eur (1887,80 Eur x 2 x 77,58 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2023 m. II ketv. 

PROFESINĖ REABILITACIJA

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos dienos, dydžio. Profesinės reabilitacijos išmoka lygi 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Minimali:

 • Mėnesio: 492,42 Eur (2 x 246,21 Eur) - dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos: 23,56 Eur (492,42 Eur : 20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.

Maksimali:

 • Mėnesio: 2489,63 Eur (1887,80 Eur x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv.
 • Dienos: 119,12 Eur (1887,80 Eur x 2 x 65,94 proc. : 20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2023 m. II ketv. 

NEDARBO IŠMOKA

Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys –  pastovi ir kintama:

 • pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 195,47 €, t. y.  23,27 % mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos (toliau – MMA) Minimalioji mėnesinė alga nuo 2023 m. sausio 1 d. – 840 Eur.).

840 € x  23,27 % =  195,47 €

 • kintama dalis priklauso nuo žmogaus turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos žmogaus draudžiamosios pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio statuso įgijimo dienos.

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 • Pirmą – trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 38,79 % asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.
 • Ketvirtą – šeštą mėnesį – 31,03 %.
 • Septintą – devintą mėnesį – 23,27 %.

Nedarbo išmokos apskaičiavimo pavyzdys:
Tarkime, asmuo 2023 m. kovo mėnesį užsiregistravo bedarbiu UŽT.

Pastovi dalis

840 € x 23,27 % = 195,47 €

Kintama dalis

Apskaičiuojama pagal asmens vidutines mėnesio draudžiamąsias pajamas, kurios nustatomos pagal laikotarpiu nuo 2020-08-01 iki 2023-01-31 jo turėtas draudžiamąsias pajamas. Tarkime, šio asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos yra 800 €.

 • 1–3 nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį – 800 € x 38,79 % = 310,32 €;
 • 4–6 mėnesį – 800 € x 31,03 % = 248,24 €;
 • 7–9 mėnesį – 800 € x 23,27 % = 186,16 €.

 Nedarbo išmoka lygi:

 • Kovo–gegužės mėn. – 195,47 € + 310,32 € = 505,79 €;
 • Birželio–rugpjūčio mėn. – 195,47 € + 248,24 € = 443,71 €;
 • Rugsėjo–lapkričio mėn. – 195,47 € + 186,16 € = 381,63 €.

Ne viso mėnesio nedarbo išmoka apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio, už kurį ji mokama, dienas. 

Maksimalūs dydžiai

Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 58,18 % Valstybės duomenų agentūros skelbiamo šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), galiojusio už praeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. 

2023 m. I ketvirtį (nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31) bedarbio statusą įgijusiems asmenims maksimali nedarbo išmoka yra 1039,73 €  (1787,10 € x 58,18 % = 1039,73 €).

2023 m. II ketvirtį (nuo 2023-04-01 iki 2023-06-30) bedarbio statusą įgijusiems asmenims maksimali nedarbo išmoka yra 1098,32 €  (1887,80 € x 58,18 % = 1098,32 €).

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: