Kaimo plėtros programų valdymo komitetas apsisprendė, kaip šiems metams bus paskirstyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) pereinamojo laikotarpio investicinė parama mėsos, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams. 

KPP priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti 2021–2022 metų pereinamuoju laikotarpiu skirta 154,4 mln. Eur.

 

2021 m. mėsos sektoriui iš viso skirta 36,5 mln. Eur. Iš jų 15,5 mln. Eur – KPP lėšų ir 21 mln. Eur –  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų.

Lėšos subsektoriams buvo paskirstytos atsižvelgiant į  jų sukuriamą bendrosios produkcijos vertę visoje žemės ūkio gamyboje, tai, kaip ši vertė keitėsi per pastaruosius penkerius metus, į apsirūpinimą vietine žaliava ir pagal suteiktos investicinės paramos proporcijas.

Lėšų paskirstymo subsektoriams būtinybę lėmė ir tai, kad 2021 m. paraiškų surinkimuose projektų atranka mėsos sektoriuje bus vykdoma pagal subsektorius. Atskiros prioritetinės eilės bus sudaromos kiaulininkystės, paukštininkystės ir mėsinės galvijininkystės, įskaitant avininkystę, ožkininkystę ir triušininkystę, subsektoriams.

 

Perskirstomos lėšos, skirtos sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriui

Atsižvelgus į socialinių partnerių bei Seimo Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus, nuspręsta perskirstyti KPP veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ uždaro bei atviro grunto daržovėms numatytas EURI lėšas.

Iš viso sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriui pagal šią veiklos sritį skirta 25,4 mln. Eur EURI lėšų.  Nuspręsta, kad uždaro grunto (šildomiems šiltnamiams) bus skirta 12 mln. Eur, o atviro grunto (lauko daržovėms, vaisiams, uogoms) – 13,4 mln. Eur.

Pokyčiai laukia susijusių asmenų ir sutuoktinių

Komitetas, atsižvelgęs į Seimo Kaimo reikalų komiteto pastebėjimus, nusprendė sumažinti  didžiausias galimas EURI paramos sumas susijusiems asmenims, sutuoktiniams, teiksiantiems paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Pieninės galvijininkystės sektoriuje didžiausia galima paramos suma susijusiems asmenims ir sutuoktiniams sieks 2,5 mln. Eur. Šie pareiškėjai tie pat galės gauti ir investuodami mėsos sektoriuje (mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės ožkininkystės, triušininkystės paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriai).

Didžiausia paramos suma sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose veikiantiems susijusiems asmenims priklausys nuo to, kokiame grunte vykdoma gamyba: uždarame grunte didžiausia paramos suma – iki 18 mln. Eur, atvirame grunte – 5 mln. Eur.

Daugiau lėšų jauniesiems ūkininkams įsikurti

Geros žinios laukia ir jaunųjų ūkininkų. Vasarą vykusio paraiškų teikimo pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ metu gautos 622 paraiškos.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, skirtų lėšų pakanka finansuoti paraiškas, surinkusias 80–51,5 balo ir daliai vienodą 51 balų skaičių surinkusioms paraiškoms.

Komitetas nusprendė skirti papildomų lėšų – 2 095 076 Eur  visoms 51 balą gavusioms paramos paraiškoms finansuoti.

Papildomas kvietimas teikti paraiškas trumposioms tiekimo grandinėms

Nuspręsta skelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas pagal  KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.  Svarstantys kurti regioninio lygmens logistikos centrus bei norintys įgyvendinti idėją „nuo lauko iki stalo“ galės teikti paraiškas nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 23 d.

Paraiškos pagal šią veiklos sritį buvo teikiamos liepos 12 d. - rugsėjo 10 d. Tam buvo skirta 7,7 mln. Eur. Gauta 11 paraiškų už 1 536 015  Eur. Likę 6 225 757 Eur bus skirti papildomam kvietimui teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: