Lietuvos administracinių ginčų komisija (Komisija) priėmė sprendimą, kuriuo patenkino pareiškėjos skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Fondo valdyba) sprendimo nutraukti antros pakopos pensijų kaupimo sutartį ir įpareigojo Fondo valdybą atlikti atitinkamus veiksmus.

Bylos aplinkybės

Pareiškėja skunde Komisijos prašė panaikinti Fondo valdybos sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta nutraukti jos dalyvavimą antros pakopos pensijų kaupime. Pareiškėja teigė, kad apie įtraukimą į pensijų kaupimą nebuvo tinkamai informuota ir sužinojo apie tai tik po devynių mėnesių, kai jos darbdavys paaiškino atsiradusius naujus atskaitymus algalapyje.

Komisijos sprendimas

Komisija, išnagrinėjusi skundą, nustatė, kad pareiškėja nebuvo tinkamai informuota apie įtraukimą į pensijų kaupimą. Komisija pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, Fondo valdyba privalėjo tinkamai informuoti apie įtraukimą į pensijų kaupimą per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) ir papildomai registruotu laišku, tačiau pareiškėja šios informacijos nebuvo gavusi.

Sprendimo pagrindimas

Komisija nusprendė, kad Fondo valdybos sprendimas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Buvo nustatyta, kad pareiškėja buvo informuota tik per EGAS, kur pranešimo neperskaitė, o registruotas laiškas nebuvo išsiųstas, nes sistemoje nebuvo duomenų apie pareiškėjos gyvenamosios vietos adresą. Be to, Komisija pabrėžė, kad Pensijų kaupimo įstatyme nėra numatyta aiškių senaties terminų dėl atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime, todėl pareiškėjos prašymas turi būti tenkinamas.

Įpareigojimai Fondo valdybai

Komisija panaikino skundžiamą sprendimą ir įpareigojo Fondo valdybą per nustatytą laiką priimti naują sprendimą, kuris atitiktų teisės aktų reikalavimus bei nutrauktų pareiškėjos dalyvavimą antros pakopos pensijų kaupime.

Šis Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Nuasmenintas sprendimas bus paskelbtas Komisijos interneto svetainėje.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: