Spalio 26-ąją vyks Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdis. Jam artėjant, organizuojami Komitetų posėdžiai.  Šiandien, spalio 17 - osios rytą įvyko Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis, kuriam pavesta išanalizuoti 23 darbotvarkės klausimus. Vienu jų siūloma  dalinai finansuoti pedagogų kelionės išlaidas į ir iš darbo.  

Tarybos narys Žilvinas Galimovas teikia spendimo projektą ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą ir iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Kaip aiškinamajame rašte dėsto projekto iniciatorius, reikia priimti reikalingus sprendimus, siekiant padidinti pedagoginio darbo patrauklumą ir išlaikyti esamus švietimo įstaigų darbuotojus, patvirtinant švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą / iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą. 

,,Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 13B-307 patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės mokytojų profesijos patrauklumo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programos III skyriuje išdėstyta itin grėsminga situacijos analizė, kuri veda prie dramatiškos katastrofos – kritinio pedagogų trūkumo švietimo sistemoje, kai nebebus kam mokyti rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų. Kadangi visos politinės partijos, organizacijos, visuomeniniai judėjimai, aukščiausi šalies ir vietos savivaldos politikai bei lyderiai sutinka, kad švietimas yra prioritetas numeris vienas, būtina veikti ir šiandien priimti reikiamus sprendimus, didinant mokytojo profesijos prestižą, patrauklumą, sudarant sąlygas ateiti naujiems specialistams ir įvairiomis motyvacinėmis priemonėmis išlaikyti esamus, kad mokytojai nenorėtų iškart eiti į pensiją, o tęstų savo profesinę veiklą ir mažintų mokytojų trūkumo savivaldybėje problemą. Todėl parengtas sprendimo projektas, kuriame siūloma patvirtinti švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą / iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, pagerinant važinėti į darbą tenkantiems savivaldybės švietimo darbuotojams finansinę ir ekonominę padėtį bei išlaikant gautą darbo užmokestį pedagogų šeimose. 

Pasiūlymas, teikiamas savivaldybės tarybai tvirtinti, yra parengtas remiantis Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupės atlikto tyrimo duomenimis ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto, Viešojo administravimo instituto direktoriaus, profesoriaus Andriaus Stasiukyno pateiktais tyrimo apibendrinimais”, - aiškinamajame rašte dėsto tarybos narys Žilvinas Galimovas. 

Kaip Komiteto nariams kalbėjo Ž. Galimovas, tokias tvarkas yra pasitvirtinusios ir kitos šalies savivaldybės, o patys pedagogai tokius sprendimus vertina kaip papildomai motyvuojančius. Pasak Tarybos nario, žinant šiandieninę pedagogų situaciją dėl darbo užmokesčio, patvirtinus šį sprendimo projektą, jis galiotų ne tik esamiems pedagogams, bet padėtų pritraukti ir naujų specialistų.  

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė teigė, jog jos nuomone, pasiūlymas neblogas, tačiau šį kartą ji susilaikys dėl pritarimo ir apsispręs tarybos posėdžio metu, nes iki tol būtina išanalizuoti detales. Kiti Komiteto nariai taip pat Susilaikė, Už balsavo tik vienas, todėl pateiktam sprendimo projektui nepritarta. 

Šį sprendimo projektą dar analizuos ir Ekonomikos ir inovacijų komitetas spalio 19 d.  

Jei Tarybos posėdžio metu sprendimo projektui pritartų dauguma tarybos narių, jis įsigaliotų 2024 m. sausio 1 d. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: