Perkančioji organizacija: Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba, Kauno g. 49, 55179 Jonava, įstaigos kodas 156898420, tel. 8-349-60366, mob. 8-607-90234, el. p. jonava.rpt@gmail.com

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba skelbia pirkimą, siekdama išsinuomoti patalpas Kulvos ugniagesių komandos veiklai vykdyti. Patalpos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 1 priede. Funkcijos (veikla), kurioms numatoma naudoti nekilnojamąjį daiktą – Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos Kulvos ugniagesių komandos veikla.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su pirkimu galima gauti iki 2024 m. sausio 8 dienos 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono priešgaisrinėje tarnyboje, Kauno g. 49, 55179 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai taip pat skelbiami Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos tinklalapyje: nuoroda

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: siūlomos nuomos nekilnojamųjų daiktų dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti pateikti iki 2024 m. sausio 8 d. 10.00 val. Vokai iki nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos specialistei Dainorai Vaičiūnienei atsakingai už dokumentų priėmimą. Dokumentus pristatyti adresu: Kauno g. 49, 55179, Jonava. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Pasiūlymai turi būti pateikti tik užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas kandidato vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, nuoroda “Kulvos komandos patalpų nuoma” ir “NEATPLĖŠTI IKI 2024-01-08, 10.00 VAL.”.

PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGOS

Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: