Kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus kultūros ir sporto poskyris.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-216.

Konkursui teikiamo kultūros projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardytų finansuotinų veiklos sričių:

- tautinės ir etninės kultūros tradicijų puoselėjimas;

- naujų kultūros paslaugų ir produktų kūrimas;

- kultūrinės įtraukties ir kultūros paslaugų prieinamumo didinimas;

- daugiakultūrio dialogo ir tautinių mažumų kultūros savitumo skatinimas bei puoselėjimas;

- skirtingų socialinių grupių dalyvavimo kultūrinėje ir meninėje veikloje skatinimas;

- vietos bendruomenės kultūros poreikių tenkinimas, kūrybiškumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo didinimas.

Kultūros projektų paraiškas (1 priedas) Konkursui gali teikti Jonavos rajone registruotos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, klubai, draugijos, kūrybinės sąjungos ir kt.) (toliau – NVO).

Viena NVO Konkursui gali pateikti vieną kultūros projekto paraišką.

Projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 18 d. 18 val.

Paraiškas su pridedamais dokumentais siųsti savivaldybės el. p.: administracija@jonava.lt arba pristatyti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, adresu, Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas, 124 kab.

Jonavos rajono savivaldybės darbo laikas: pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 18.00 val., antradieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val. be pietų pertraukos.

Daugiau informacijos tel. 8 349 50099, el. p. lina.paulaviciene@jonava.lt

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: