Kviečiu Jonavos rajono sodininkų bendrijas, siekiančias tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves ir kt.) iki  spalio 30 dienos teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Jonavos rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą iki 2020 m. spalio 30 d., 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Asmenų aptarnavimo patalpose Žeimių g. 13, Jonavoje, 124 kabinete.

Kartu su prašymu reikia pateikti:

užpildytą nustatytos formos anketą;

bendrijos valdymo organų sprendimo dėl paramos kopiją;

bendrijos išlaidas patvirtinančių dokumentų - sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, pažymų, sąmatų ir išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (kvitų, banko išrašų, mokėjimų nurodymų ir pan.) patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu;

bendrijos sodų sklypų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, sodo sklypo adresą;

įgaliojimą, jei prašymą pateikia bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo.

Jonavos rajono savivaldybės 2020 m. biudžete numatyta paskirstyti finansinės paramos suma 50 tūkst. eurų.

Informacija apie paraiškų teikimą ir reikiami dokumentai paskelbti internetinėse svetainėse www.jonava.lt, www.jonavoszinios.lt.

Konsultacijas dėl prašymų ir dokumentų pateikimo pareiškėjams teikia Turto ir aplinkos apsaugos skyrius tel. 8349 61056, 8349 20008.

Jonavos r. savivaldybės inf.

Taip pat skaitykite: