Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad lapkričio 12 d. įsigaliojus Seimo nutarimui dėl Respublikos Prezidento rinkimų skyrimo ir likus lygiai 6 mėnesiams iki šių rinkimų dienos, oficialiai prasideda šių rinkimų politinė kampanija ir jau galima registruotis dalyvauti ar kelti kandidatus Respublikos Prezidento rinkimuose.

Rinkimų kodeksas numato, kad politinės kampanijos dalyviais registruotis privalo politinės partijos, kurios planuoja kelti kandidatus į Respublikos Prezidentus. Taip pat – teisę būti kandidatais turintys fiziniai asmenys, ketinantys išsikelti savarankiškai ir kandidatuoti į valstybės vadovo poziciją.

Prieš užsiregistruodami visi politinės kampanijos dalyviai turi turėti banko sąskaitą, kuri bus naudojama tik politinės kampanijos tikslais, sudaryti sutartį su kampanijos iždininku bei užpildyti prašymą (jei registruojama politinė partija arba asmuo, planuojantis keltis kandidatu) arba teikimą (jei registruojamas politinės partijos keliamas kandidatas). 
 
Registruojantis politinės kampanijos dalyviu VRK reikia pateikti šiuos dokumentus: 
prašymą arba teikimą; 
dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad registruojamo asmens vardu yra atidaryta banko sąskaita (gali būti banko sutartis);
ne vėliau kaip prieš 3 dienas banko išduotą pažymą ar išrašą, patvirtinantį, kad banko sąskaitoje lėšų nėra; 
sutarties su politinės kampanijos iždininku kopiją;
asmens dokumento kopiją, jei savarankišku dalyviu registruojamas kandidatas į Respublikos Prezidentus.
 
Tik užsiregistravus politinės kampanijos dalyviu galima priimti aukas ir prisiimti įsipareigojimus dėl politinės kampanijos išlaidų. Politinės kampanijos dalyviais neužsiregistravę asmenys negali pirkti politinės reklamos ir kitų su politine kampanija susijusių paslaugų ar prekių, sudaryti su politine kampanija susijusių sutarčių.
Vykstant politinei kampanijai, atlygintina politinė reklama turi būti aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos ir pažymėta nurodant lėšų šaltinį bei skleidžiama pagal deklaruotus įkainius.  
 
Dokumentus VRK galima pateikti: 
el. paštu finkontrole@vrk.lt atsiųsti skenuotus dokumentus; 
paštu (pateikimo data bus laikoma ant voko nurodyta laiško išsiuntimo data);
per siuntų tarnybą ar kurjerių paštu (pateikimo data bus laikoma dokumentų įteikimo VRK data); 
gyvai atvykus į VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių (Gynėjų g. 8, Vilnius). 
 
Politinės kampanijos dalyvių registravimas vyks iki 2024 m. vasario 19 d. (imtinai). Tą pačią dieną, iki rinkimų likus 83 dienoms, prasidės kandidatų pareiškinių dokumentų priėmimas. 
Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, kad Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu. Taip pat jis turi būti surinkęs ne mažiau kaip 20 tūkstančių jį palaikančių rinkėjų parašų, neturi turėti nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės, nebūti priesaika ar pasižadėjimu susijęs su kita valstybe ir būti įgyvendinęs kitus Rinkimų kodekse nustatytus reikalavimus. 
Eiliniai Respublikos Prezidento rinkimai rengiami paskutinį sekmadienį likus 2 mėnesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos. 
2024 m. Respublikos Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 d. 
VRK inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: