Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 306,0 mln. Eur, arba 1,2 proc. (metinis augimo tempas2 sudarė 15,7 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo 138,8 mln., arba 1,5 proc., o namų ūkiams3 – 130,3 mln. Eur, arba 1,0 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 16,8 ir 11,7 %). Paskolos finansų sektoriui4 padidėjo 37,2 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 0,4 mln. Eur. 2022 m. liepos pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,6 mlrd., 13,1 mlrd., 1,9 mlrd. ir 333,4 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 101,3 mln., 16,2 mln. ir 12,8 mln. – iki atitinkamai 10,9 mlrd., 883,4 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 525,9 mln. Eur, arba 1,6 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,8 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį padidėjo 69,4 mln. Eur, arba 0,3 proc., o jų metinis augimo tempas buvo teigiamas (4,1 %). Ne finansų bendrovių indėliai padidėjo 127,6 mln., arba 1,4 proc., o jų metinis augimo tempas buvo neigiamas (–4,0 %). Valdžios ir finansų sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 223,7 mln. ir 105,2 mln. – iki atitinkamai 3,7 mlrd. ir 945,6 mln. Eur. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. liepos pabaigoje sudarė atitinkamai 9,0 mlrd. ir 20,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 126,6 mln. ir 90,2 mln. – iki atitinkamai 8,7 mlrd. ir 16,6 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį pakilo 0,25 proc. punkto – iki 3,94 proc. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,29, 0,16 ir 0,08 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. liepos mėn. sudarė atitinkamai 2,46, 8,92 ir 5,28 proc. (žr. 4 pav.).

Pastaba. 2022 m. liepos mėn. kitų PFĮ paskolų ir indėlių likučiai laikotarpio pabaigoje padidėjo todėl, kad pasikeitė kitų PFĮ sektoriaus struktūra.

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ

(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Liepos mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams

(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Liepos mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ

(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Liepos mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Liepos mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Lietuvos banko inf. ir nuotr. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: