Specialios elektroninės sistemos – elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos  (EESSI) – pagalba nuo šiol bus dar sparčiau tvarkomi gyventojų prašymai, trumpinamas socialinio draudimo stažo, įgyto kitose valstybėse narėse, patvirtinimo laikas, išmokų ar kompensacijos apskaičiavimo procedūros. EESSI sistema jau leidžia informaciją pateikti standartizuotai, nes struktūrizuoti elektroniniai dokumentai palengvina komunikaciją skirtingomis kalbomis bei suteikia galimybę veiksmingiau tikrinti ir rinkti duomenis.

Per šią sistemą nuo šiol bus gaunamos sąskaitos už Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims ES šalyse suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir sąskaitos už ES šalių apdraustųjų gydymą.

ES migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuojantys ir koordinuojantys dokumentai numato, kad juos įgyvendinančios įstaigos reikalingais duomenimis turi keistis elektroninėmis priemonėmis. Šiam tikslui ir sukurta EESSI sistema. Ji skirta ES valstybių kompetentingų įstaigų specialistams ir užtikrina galimybę keistis informacija greičiau, efektyviau ir saugiau.

Be Lietuvos, duomenų, susijusių su sąskaitų apmokėjimu, apsikeitimui EESSI jau naudoja mūsų kaimynės Latvija, Estija, Lenkija, taip pat Švedija, Austrija, Kipras, Malta, Jungtinė Karalystė, Islandija, Vengrija, Bulgarija. Laipsniškai prie EESSI sistemos prisijungs visos ES, Europos ekonominės erdvės valstybės bei Šveicarija.

Ligonių kasos dalį sistemos pradėjo naudoti jau nuo 2020 m. gegužės mėnesio: naudojosi EESSI sistema ir elektroniniu būdu keitėsi dokumentais, patvirtinančiais asmenų teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas ES šalyse. Taip pat teikė informaciją kitų valstybių sveikatos draudimą įgyvendinančioms įstaigoms apie tai, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę į nemokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, ar turi teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą gyvenamojoje valstybėje, patvirtinančius asmens draudimo privalomuoju sveikatos draudimu periodus.

VLK specialistai nuolat kelia kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. EESSI - vienas iš  Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos, kurioje aktyviai dalyvauja ir VLK darbuotojai, darbotvarkės klausimų.

VLK nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: