Teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai pastebi, kad pastaruoju metu vis daugiau pacientų domisi savo teisėmis bei valstybės institucijomis į kurias reikia kreiptis, jei jų nuomone, jų teisės buvo pažeistos.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad skiriant medicininę reabilitaciją, siunčiančio gydytojo pareiga informuoti pacientą apie atitinkamo profilio medicinines reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei galimybes pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje šios paslaugos bus teikiamos.

Paciento teisė pasirinkti reabilitacijos įstaigą yra neatsiejamai susijusi su paciento teise į informaciją. Pacientui iškilus neaiškumų dėl reabilitacijos įstaigoje teikiamų paslaugų ar paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros specialistų, pacientas gali kreiptis į reabilitacijos paslaugas teikiančios gydymo įstaigos administraciją. Jei visgi nepavyksta gauti aiškaus atsakymo iš sveikatos priežiūros įstaigos administracijos ir jei, paciento manymu, jo teisės buvo pažeistos, jis turi teisę kreiptis į atitinkamas skundus nagrinėjančias institucijas.

Svarbu žinoti, kad tokiu atveju pirmiausia pacientas turi pateikti skundą sveikatos priežiūros įstaigai, o tuo atveju, jei įstaigos sprendimas jo netenkintų, kreiptis į skundus nagrinėjančias valstybės institucijas.

Gavus netenkinantį sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą dėl nekokybiškai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, pacientas gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl sveikatos priežiūros paslaugų atitikties bioetikos reikalavimams – į Lietuvos bioetikos komitetą, dėl pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar artimiausią teritorinę ligonių kasą.

Ligonių kasos primena, kad pagal skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas, pacientai turi teisę kreiptis tuomet, kai yra nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos jų teisės.

Klaipėdos teritorinės ligonių kasos informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: