Š. m. birželio 6–7 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas organizavo mokymus „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės užtikrinimas“.

Mokymų tikslas – plėtoti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartų ir „Europos prevencijos programos“ (angl. European Prevention Curriculum) principus, tobulinant specialistų bei sprendimų priėmėjų ir politikos formuotojų kompetencijas, kurių funkcijos susijusios su psichoaktyviųjų medžiagų (toliau – PAM) vartojimo prevencija.

Mokymuose dalyvavo 32 specialistai iš 21 savivaldybės (savivaldybių gydytojai (Jonavos r. savivaldybės gydytoja Renata Merfeldienė) ir administracijos atstovai, policijos atstovai, jaunimo reikalų koordinatoriai (Jonavos r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Skebienė), visuomenės sveikatos biurų atstovai, socialiniai pedagogai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų atstovai) bei atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Mokymus vedė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (angl. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)) akredituotos lektorės dr. Inga Bankauskienė ir Nijolė Goštautaitė Midttun. Jų metu dalyviai gilino žinias bei įgūdžius šiose srityse: PAM vartojimo tendencijos, apsauginiai ir rizikos veiksniai, kurie susiję su PAM vartojimu, prevencijos principai ir aspektai skirtingose aplinkose – mokykloje, šeimoje ir darbo vietose, medijų vaidmuo PAM vartojimo prevencijoje, Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai ir jų praktinio pritaikymo svarba. Taip pat pristatyti PAM prevencijos gerosios praktikos portalai, duomenų bazės apie įrodymais pagrįstas prevencijos programas bei projektus. Mokymų metu dalyviai dirbo grupėse, diskutavo, dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis.

Dalyvių nuomone, jie įgijo naujų žinių bei įgūdžių, reikalingų PAM vartojimo prevencijai įgyvendinti. Šie mokymai prisidėjo prie specialistų kompetencijų ugdymo, padėdami jiems geriau suprasti ir valdyti PAM vartojimo problemas savo bendruomenėse.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: