Informuojama, kad Lietuvos muitinė, reaguodama į netipišką prekybos su atskiromis trečiosiomis šalimis augimą bei siekdama užkardyti galimus sankcijų apėjimus, nuo š. m. birželio 5 d. griežtina prekių, kurioms nustatyti eksporto draudimai ir apribojimai, ir kurios eksportuojamos į trečiąsias šalis per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją ar gabenamos tranzitu per šias šalis, kontrolę.

Pirmiausia verslo atstovams rekomenduojame prieš eksportuojant sankcionuojamas prekes, priimant jas vežti, teikiant logistikos ar tokių prekių deklaravimo muitinėje paslaugas visais atvejais atlikti išsamų patikrinimą ir įsitikinti, kad prekės bus tik vežamos tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją ir nėra skirtos naudoti Rusijos Federacijoje ar Baltarusijoje arba nėra parduodamos ar tiekiamos bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijos Federacijoje ar Baltarusijoje.

Siekiant įsitikinti, kaip laikomasi šių reikalavimų, muitinė reikalaus papildomų įrodymų, kad:

- prekės nebus parduodamos, jų savininkai nebus keičiami po jų eksporto iš Europos Sąjungos;

- prekių tranzitas per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją yra tik dalis viso eksportuojamų prekių gabenimo maršruto, prasidedančio ir pasibaigiančio už Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos ribų;

- prekių tranzito per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją metu prekės nebus perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą transporto priemonę, įskaitant priekabos ar puspriekabės su prekėmis perkabinimą, taip pat nebus naudojamasi asmenų, kuriems taikomos sankcijos, paslaugomis;

- prekes įmanoma identifikuoti, t. y. kad muitinė galėtų vienareikšmiškai nustatyti, ar prekės tinkamai suklasifikuotos ir nėra priskirtinos dvejopo naudojimo prekėms;

- eksportuotojas turi informaciją apie prekių galutinį naudotoją ir prekių galutinį naudojimą trečiojoje šalyje.

Neturint reikalaujamų įrodymų arba vėluojant juos pateikti Lietuvos muitinei, prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos, o ilgesnį laiką trunkantis jų vežimo aplinkybių tikrinimas gali sukelti nepageidautinas transporto priemonių prastovas.

Taip pat primename, kad Reglamento Nr. 833/2014 ir Reglamento

Nr. 765/2006 nuostatų pažeidimas yra laikomas tarptautinių sankcijų pažeidimu ir šį pažeidimą padariusiam fiziniam asmeniui (eksportuotojo, vežėjo ar muitinės tarpininko atstovui) yra numatyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 515 straipsnį, o juridiniam asmeniui taikomos poveikio priemonės, numatytos Tarptautinių sankcijų įstatymo 15 straipsnyje.

Atsižvelgdami į tai, prašome ekonominės veikos vykdytojų pasiruošti patiems ir informuoti savo verslo partnerius apie nuo 2023 m. birželio 5 d. pradedamas taikyti priemones Lietuvoje ir jos pasienyje su Rusijos Federacija ir Baltarusija, kad būtų išvengta nesusipratimų ar kitų nepageidaujamų pasekmių.

Muitinės departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: