Gegužės 21 d. bus minima „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklo diena. Šis tinklas Lietuvoje pastaraisiais metais sparčiai plečiasi, sudarydamas sąlygas geriau apsaugoti gyvąją gamtą. Gyventojai šią dieną kviečiami dalyvauti nacionaliniuose parkuose vyksiančiuose renginiuose – geriau pažinti saugomas teritorijas, pasigėrėti gamtinėmis vertybėmis, žmogaus ir gamtos interesų darna.

Nuo 2018 m. „Natura 2000“ tinklas išplėstas iki 865 tūkst. ha, 624 teritorijų ir dabar užima 1,034 mln. ha arba apie 14 proc. Lietuvos teritorijos. Aplinkos ministerija šių metų balandžio mėnesį informavo Europos Komisiją, kad pašalino visus „Natura 2000“ tinklo nepakankamumo trūkumus, nurodytus 2018 m., kai prieš Lietuvą dėl to buvo pradėta pažeidimo procedūra.

Be to, nustatant buveinių apsaugai svarbias teritorijas ir jų apsaugos tikslus, po detalių tyrimų daugeliu atveju esamose „Natura 2000“ teritorijose atrandama naujų buveinių ir rūšių plotų, todėl saugomos teritorijos turtėja ir didėja jų vertė.

„Natura 2000“ – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, vienijantis visas 27 valstybes nares, įkurtas siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ir jų buveines ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas.

Gegužės 21-oji „Natura 2000” dienos minėjimui pasirinkta todėl, kad ES Buveinių direktyva buvo patvirtinta 1992 m. gegužės 21 dieną. Ši direktyva, kartu su ES Paukščių direktyva (priimta 1979 m.) sudaro teisinį pagrindą „Natura 2000“ teritorijų steigimui visose šalyse narėse. Tą dieną ir buvo pradėtas formuoti „Natura 2000“ tinklas. ES Buveinių ir Paukščių direktyvose nurodyta apie 2000 saugomų rūšių ir 230 gamtinių buveinių tipų, kurie turi būti saugomi Europos Sąjungoje.

Lietuvoje iš viso aptinkami 54 į Buveinių direktyvą įrašyti natūralių buveinių tipai. Taip pat pagal Paukščių direktyvą saugomos visos laukinės paukščių rūšys, o 68 iš jų papildomai yra steigiamos paukščių apsaugai svarbios teritorijos.

Kviečiame dalyvauti „Natura 2000“ dienos renginiuose nacionaliniuose parkuose ir patiems pamatyti, kaip šis saugomų teritorijų tinklas padeda išsaugoti gyvūnų ir augalų namus.

YouTube filmukas Natura 2000 tinklas saugo namus - YouTube

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Aplinkos ministerijos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: