Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) papildė trumpųjų vadovų apie skirtingas aplinkas rinkinį ir pristatė du naujus trumpuosius vadovus, skirtus mokyklų ir laisvės atėmimo vietų aplinkoms.

Paauglystė, jaunystė neretai siejama su rizikingu elgesiu ir eksperimentavimu. Švietimo sistema turėtų užtikrinti įrodymais grįstų prevencijos programų įgyvendinimą mokyklose bei mokyklų politiką, apimančią ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Trumpajame vadove „Mokyklos ir narkotikai“ aptariama, į ką reikia atsižvelgti mokyklose planuojant ar įgyvendinant priemones, nukreiptas į su narkotikais susijusias problemas, taip pat apžvelgiamas įvairių mokyklose vykdomų prevencijos ir intervencijos priemonių veiksmingumas. 

Laisvės atėmimo vietose galima pasiekti narkotikus vartojančius asmenis, kurių nepavykdavo pasiekti bendruomenėse. Nors Europoje laisvės atėmimo vietose buvo įgyvendinta nemažai intervencinių priemonių, bet nuteistieji vis dar susiduria su ribotomis priklausomybės nuo narkotikų gydymo galimybėmis. Trumpajame vadove „Laisvės atėmimo vietos ir narkotikai“ aptariama, į ką reikėtų atsižvelgti planuojant ar įgyvendinant atsako į narkotikų problemą laisvės atėmimo vietose priemones, apžvelgiamos galimos priemonės bei jų veiksmingumas.

Kiek anksčiau šiais metais buvo paskelbti dar 3 trumpieji vadovai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas darbo vietoms, pasilinksminimo vietoms ir vietos bendruomenėms. Šis trumpųjų vadovų rinkinys yra tik dalis ENNSC leidinių rinkinio „Sveikatos ir socialinės atsako į narkotikų problemas priemonės: Europos vadovas“ (angl. „Health and social responses to drug problems: a European guide“), kurį šiuo metu sudaro 4 trumpųjų vadovų rinkiniai apie narkotikų vartojimo įpročius, žalą, aplinkas ir pažeidžiamas grupes. ENNSC leidiniuose pateikta informacija ir patarimai gali padėti specialistams ir politikos formuotojams planuoti, kurti, įgyvendinti ir tobulinti veiksmingas atsako į narkotikų problemą priemones.

Trumpųjų vadovų rinkinį anglų kalba galite rasti čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: