Skubiai sušauktame, neeiliniame, dvidešimt septintajame  Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje tik 4 darbotvarkės klausimai. 

Neeiliniame 2022 m. kovo 3 dienos tarybos posėdyje svarstoma:

  1. Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Jonavos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Bagrationovsko miesto (Rusijos Federacija) nutraukimo.
  2. Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Jonavos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Polocko miesto (Baltarusijos Respublika) nutraukimo.
  3. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-107 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ dalinio pakeitimo.
  4. Dėl lėšų skyrimo. 

Pirmojo ir antrojo klausimų aiškinamuosiuose raštuose rašoma, kad šiais sprendimo projektais yra siekiama vienašališkai nutraukti  Jonavos r. savivaldybės ir Bagrationovsko miesto bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2009 m. rugsėjo 5 d. bei vienašališkai nutraukti Jonavos r. savivaldybės ir Polocko miesto bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2008 m. birželio 23 d. Sutartys vienašališkai nutraukiamos ryšium su Rusijos ir Baltarusijos agresija prieš Ukrainą, taip išreiškiant palaikymą šiai karo agresiją patiriančiai šaliai. 

Trečiojo klausimo aiškinamajame rašte rašoma, kad šiuo sprendimo projektu yra siekiama pakeisti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių savivaldybės administracijoje vietoje buvusių 203,25 didinant jį iki 206. Tai yra daroma ryšium su kuriamu karo pabėgėlių apgyvendinimo vieta Panoteriuose, kurioje bus siekiama apgyvendinti pabėgėlius iš Ukrainos, jei toks poreikis bus. Nauji etatai bus steigiami ir priskirti Šilų seniūnijai, kadangi naujai kuriama pabėgėlių apgyvendinimo vieta yra šios seniūnijos teritorijoje. Nesant poreikio, nauji etatai nebus steigiami. Jei vis dėlto prireiks steigti aukščiau paminėtą pabėgėlių priėmimo centrą, iš savivaldybės biudžeto reikės papildomai skirti apie 20 000  eurų. 

Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu tarybos nariai spręs ar skirti Jonavos rajono savivaldybės administracijai  120 000 eurų metų pradžios biudžetinių lėšų likučio:

- Miestui - partneriui Smila (Ukraina) piniginei humanitarinei pagalbai suteikti – 50 000 eurų.

- Karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui užtikrinti – 70 000 eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 20 000 eurų.

Aiškinamajame rašte dėstoma, kad prašoma skirti 70 000 eurų karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui (iki 100 asmenų) -   transportavimui, maitinimui ir apgyvendinimui: buities, higienos ir kt. prekėms, buitinei technikai, 2 pareigybių išlaikymui.

Nepasikeitus aplinkybėms, rajono savivaldybės tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai ČIA. Pradžia - 10 val. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: