Netekome Aleksandro Fomkino – Jonavos r. neįgaliųjų draugijos nario, pranešė Jonavos rajono neįgaliųjų draugija.

Aleksandras Fomkinas gimė 1948 m. lapkričio 30 d. Kaune. Nuo 1990 m. gyveno Stašėnų kaime, Dumsių (dabar - Šveicarijos) seniūnijoje, Jonavos rajone. Čia, pas senelius prabėgdavo jo vaikystės vasaros.  

Aleksandras buvo tautodailininkas, liaudies menininkas, sportininkas, sporto treneris. Kaip tautodailininkas dalyvavo Tautodailės parodose Vilniuje, Kaune. Jo metalo plastikos bareljefai „Rūpintojėlis“, „Saulė“, „Mama ir vaikas“, „Imtynės“ eksponuojami Krašto muziejaus Tautodailės amatų centre. Nukalta ir keletas „Vyčio“ bareljefų, kitų darbų iš metalo.

Domėjosi Aleksandras ne ik metalo plastika, bet ir drožinėjimu. Iš pušies ir topolio mėgo drožti Užgavėnių kaukes,  įvairias miško būtybes, dvasias, bildukus. Daugiau nei 1000 tokių bildukų buvo padaręs - visiems jų reikėjo.  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir atsivėrus sienoms, darbai pasklido po Europą, nukeliavo į JAV. Iš pušies Aleksandras drožė velniukus, iš jų komponavo paveikslus. Jie tapdavo puikia dovana draugams.

Domėjosi Aleksandras ir sportu. Iki 1972 metų pats aktyviai dalyvavo laisvosiose, sambo imtynėse.  Dirbo Jonavos rajono kūno kultūros ir sporto treneriu, vėliau  tapo neįgaliųjų klubo „Joneidra“ steigėju ir klubo  vadovu. Klube aistringai populiarino šaškių žaidimą, jo paslapčių mokė kitus.  
Mokėjęs suburti žmones, skleisti gerą nuotaiką, kovingumą, toks ir liks Aleksandras jį pažinojusių atmintyje. 

Nuoširdžiai užjaučiame, šeimą,  dukras, artimuosius, draugus.

Ilsėkis ramybėje, Aleksandrai...

Velionis pašarvotas „Rimties namuose", Žeimių g. 70 B, Jonavoje.

Lankymas sausio 17 dieną, nuo 13 valandos. 

Ketvirtadienį, sausio 18 d., 11 val. Velionis išlydimas  į Varpių kapines.

Jonavos r. neįgaliųjų draugijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: