Nuo šiol moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai naudojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos priežiūrą bei leidimų šiai veiklai išdavimą vykdys Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas)

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas, įgaliojo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (toliau – Departamentas) vykdyti naujas funkcijas:

  • išduoti specialiuosius leidimus naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams, juos pakeisti, patikslinti;
  • vykdyti veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimu moksliniams tyrimams, priežiūrą.

Specialieji leidimai naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išduodami Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir kitose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ir kitų organizacijų Lietuvos Respublikoje įsteigtiems filialams.

Specialusis leidimas turi būti įgyjamas, kai:

1) mokslinio tyrimo objektas yra į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktos medžiagos, įskaitant jų pamatines medžiagas (toliau – tiriamoji į I, II ar III sąrašą įtraukta medžiaga);

2) mokslinio tyrimo metu gaminant, perdirbant tiriamąją į I, II ar III sąrašą įtrauktą medžiagą susidaro kitos į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktos medžiagos (tarpinė į I, II ar III sąrašą įtraukta medžiaga);

3) įsigyjamos I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos, reikalingos tiriamosios į I, II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos gamybai (pradinė I, II ar III sąrašo medžiaga).

Pagrindinis veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimu moksliniams tyrimams, priežiūros tikslas – nustatyti, kaip juridiniai asmenys laikosi teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimu moksliniams tyrimams, reikalavimų, vertinti informaciją apie juridinį asmenį, teikti metodinę pagalbą, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

Informaciją apie specialiųjų leidimų išdavimą, pakeitimą ir patikslinimą galite rasti čia:

https://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/specialieji-leidimai-naudoti-i-ii-ir-ar-iii-sarasu-narkotines-psichotropines-medziagas-moksliniams-tyrimams

 

Konsultacijos dėl specialiųjų leidimų išdavimo, pakeitimo ar patikslinimo teikiamos tel.: 8 706 68090, 8 658 23844, arba 8 7066 80 69.

Konsultacijos dėl veiklos priežiūros, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimu moksliniams tyrimams, teikiamos tel.: 8 706 68065, 8 640 33522.

NTAKD inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: