Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) primena, jog mokyklų bendruomenėms labai svarbu skirti dėmesį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai mokyklose. Tam, kad būtų lengviau atpažinti ir tinkamai valdyti su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusią riziką, Departamentas yra parengęs metodinių rekomendacijų leidinį, skirtą mokyklų bendruomenėms – „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairės“.

SVARBU:

- Apibrėžti  pageidaujamo elgesio  mokykloje taisykles ir skatinti tokį elgesį
- Kurti mokyklos teigiamą mikroklimatą bei atmosferą, nepalankią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, platinimui, turėjimui 
- Skirti daugiau dėmesio vietoms, kuriose dažniausiai įvyksta ar buvo anksčiau nustatyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo atvejai 
- Pripažinti problemą, ją apibrėžti ir spręsti 
- Suprasti problemos mastą 
- Įtraukti visos mokyklos bendruomenės narius į taisyklių dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo, turėjimo atvejų sukūrimą bei pasekmių numatymą bei valdymą
- Bendradarbiauti su policija dėl reguliaraus/periodinio patruliavimo šalia mokyklos, siekiant užtikrinti saugumo jausmą ir užkirsti kelią narkotikų platinimui jauniems žmonėms

Plačiau susipažinti su rekomendacijomis galite čia

NTAKD inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: