Vyriausybė iš esmės pritarė Seimo narių inicijuotoms įstatymų pataisoms, kuriomis siūloma uždrausti neatlygintinai dalyti maisto ir gėrimų vienkartinę pakuotę viešojo maitinimo vietose bei įpareigoti viešojo maitinimo įstaigas siūlyti daugkartines pakuotes, jei maistas ir gėrimai vartojami vietoje, tačiau siūlo jas tobulinti atsižvelgusi į Aplinkos ministerijos pateiktas išvadas.

Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų iniciatorių teigimu, jie leistų pasiekti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (Vienkartinio plastiko direktyva) keliamus tikslus, paskatintų daugkartinės maisto ir gėrimų taros sistemos plėtrą, ji taptų patrauklesnė ir konkurencingesnė.

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu ES Tarybos Aplinkos darbo grupėje yra svarstomas pasiūlymas dėl Pakuočių reglamento, siūlo numatyti draudimą neatlygintinai dalyti ne visų rūšių maisto ir gėrimų vienkartines pakuotes, bet tik Vienkartinio plastiko direktyvoje nurodytus vienkartinius plastikinius gaminius – gėrimų indelius, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, ir maisto tarą, kurie laikytini plastikinėmis, PET (polietileno tereftalato) ir kombinuotomis pakuotėmis.

Kaip alternatyva vartoti vietoje viešojo maitinimo vietose vienkartiniams plastikiniams gaminiams turi būti pateikiamos daugkartinės pakuotės arba vienkartinės pakuotės, kurių sudėtyje nėra plastiko.

Siūloma patikslinti, kad vartojimas vietoje viešojo maitinimo vietose apima vartojimą patalpose ar lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo viešojo maitinimo vietos įrengtose aptarnavimo zonose.

Siūloma, kad suteikiant galimybę užpildyti maisto produktais ar gėrimais vartotojo atsineštą pakuotę viešojo maitinimo vietose, kartu turi būti pateikiama informacija apie sąlygas, kuriomis tai leidžiama, kad būtų užtikrinti teisės aktuose nurodyti saugos ir higienos reikalavimai.

Taip pat pasiūlyta Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo projektą pateikti notifikuoti Europos Komisijai ir kitoms ES valstybėms narėms.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: