Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyko balandžio 21-ąją dieną, daug klausimų iškėlė pateiktas projektas "Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Sprendimo projekte rašoma, kad tėvai (globėjai) kiekvieną mėnesį moka atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą, nepriklausomai nuo to, kiek dienų vaikas lankė. Laikino įstaigos uždarymo vasaros laikotarpiu ne visi vaikai turi galimybę lankyti lopšelį-darželį, bet mėnesinį atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą vis tiek moka. Dėl to kyla tėvų nepasitenkinimas. Todėl siūloma, kad tėvai nemokėtų mėnesinio atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą, jei vaikas vasaros laikotarpiu visą birželio, liepos ir (ar) rugpjūčio mėnesį nelankė švietimo įstaigos. Lietuvoje brangstant maisto produktams, švietimo įstaigoms tampa iššūkiu pagaminti vaikams sveiką, kokybišką, sveikatą tausojantį ir skanų maistą. Norint užtikrinti kokybišką vaikų maitinimą, siūloma vienos dienos atlyginimo už maitinimo kainą didinti 25 proc. Taip pat 25 proc. didinti ir atlyginimą maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti. Siūloma, kad naujos kainos įsigaliotų nuo š. m. birželio 1 d.

Šiuo metu nustatytos kainos

Grupės pavadinimas

Pusryčiai

Pietūs

Pavakariai

Vakarienė

Iš viso

Lopšelio gr. (1-3 metų vaikams)

0,55 Eur

0,73 Eur

-

0,55 Eur

Iki 1,83 Eur

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo gr. (4-7 metų vaikams)

0,66 Eur

0,88 Eur

-

0,66 Eur

Iki 2,20 Eur

Maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti

0,05 Eur

0,25 Eur

-

0,05 Eur

0,35 Eur

Siūlomos TS projekte kainos

 

Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

Iš viso

Lopšelio gr. (1-3 metų vaikams)

0,65 Eur

1,00 Eur

0,65 Eur

Iki 2,30 Eur

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo gr. (4-7 metų vaikams)

0,70 Eur

1,35 Eur

0,70 Eur

Iki 2,75 Eur

Maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti

0,06 Eur

0,32 Eur

0,06 Eur

0,44 Eur

Pristačius šį darbotvarkės klausimą pasipylė tarybos narių pasisakymai. Tarybos narė Vijolė Šadauskienė teigė, kad jai būtų maloniau balsuoti už tokius sprendimus, kur nėra didinami mokesčiai, tačiau, anot V. Šadauskienės, šis sprendimas yra būtinas, nes brangstant maistui, neišvengiamai reikia didinti mokestį ir už vaikų maitinimą darželiuose. Tačiau tarybos narė akcentavo išlygą, kuri sušvelnintų mokesčio kilimą - nereikės mokėti už tą laiką, kuomet kelias dienas dėl ligos ar atostogų,  vaikai nelankys ugdymo įstaigos. Iki šiol mokėti reikėjo už visas dienas neatsižvelgiant, ar vaikas lankė darželį, ar ne.

Tarybos narys Gintas Jasiulionis kalbėjo, kodėl neapsvarstoma galimybė biudžete turimus „laisvus“ 300 tūkst. eurų skirti šios problemos sprendimui, taip padedant vaikus auginančioms šeimoms. Gintaras Stašionis priminė, kad jau komiteto posėdyje teiravosi, ar šį mokesčio kėlimą galima amortizuoti biudžeto lėšomis. Anot tarybos nario, jam pateiktas atsakymas, kad norint nedidinti mokesčio tėvams, tam prireiktų 137 tūkst. eurų biudžeto lėšų per metus. G. Stašionis piktinosi tokiu projektu bei teigė, jog turime mesti visus turimus išteklius, kad tik nereikėtų bloginti auginančių vaikus šeimų padėties. Politikas kalbėdamas sakė, kad jei miesto biudžetas per kelis metus ženkliai ūgtelėjo, turim spręsti, kur galima juo dalintis.     

Vijolė Šadauskienė sukritikavo opoziciją, kuri, anot jos, kalba populistiškai ir jos pasiūlymai veda link komunizmo, kuomet viskas dalijama nemokamai. Meras Mindaugas Sinkevičius kandžiai replikavo: „Turim biudžete 60 milijonų, 40 tūkstančių gyventojų, išdalinam visiems po tūkstantį ir nieko nebedarom. Kiekvienas susimokėsim ir už mokyklą, ir už darželį, ir ligoninę – tiesiog komunizmas bus idealus...“.

Tarybos narys Andrejus Štombergas ramino kolegas teigdamas, kad kiekvienas turi pasiūlymų, tačiau nebūtina taip aštriai į juos reaguoti, nes žiūrint iš šalies, tai negražiai atrodo. Pakantumo ir gražesnės reakcijos į vienas kito siūlymus prašė tarybos narys Saulius Jakimavičius.

Alfonsas Meškauskas pripažino, kad tokie klausimai – ypač jautrūs ir tokius sprendimus reikia atidžiai svarstyti, galbūt kompensuoti ne viską, o tik dalį maitinimo išlaidų. Ir nesvarbu, kaip šį sprendimą pavadinsime – ar didėja kaina,  ar mokestis už maistą, bet gyventojui pakrapštyti piniginę reikės.     

Opozicijos atstovas, tarybos narys Remigijus Osauskas pristatė ir alternatyvų sprendimo projektą, kuriuo siūlė nedidinti mokesčių už darželio lankymą, tai yra, palikti tas pačias vaikų maitinimo kainas bent vieniems metams, kaip yra iki šiol. Anot R. Osausko, tokį alternatyvų sprendimo projektą parengti paskatino LR Seimo nario E. Sabučio siūlymai amortizuoti didėjančias kainas biudžeto lėšomis, mažinant PVM būtiniausiems maisto produktams bei energijos ištekliams.  

Paskelbus balsavimą už savivaldybės administracijos parengtą sprendimo projektą, iš 21-no tarybos nario nebalsavo 1, susilaikė 1, „Prieš“ – 6, „Už“ balsavo 13 tarybos narių. Pritarus šiam sprendimo projektui, balsuoti už Alternatyvųjį projektą neprireikė.

Priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą laukiamos teigiamos pasekmės – tėvams, kurių vaikai vasaros laikotarpiu neturės galimybės lankyti darželio, nemokės mėnesinio atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą.

Neigiamos pasekmės -  vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvams, kurių vaikai naudosis šia paslauga, nuo 2022 m. birželio 1 d. padidės išlaidos.

Kitose savivaldybėse taip pat didėja darželių mokesčiai - kai kur ir po 30 proc., kai kurios dar ruošiasi didinti.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: