Taisyklėmis siekiama įtvirtinti aiškesnį rinkos dalyvių informavimą apie jų teises ir pareigas didmeninėje elektros energijos rinkoje bei kokybišką komunikaciją tarp rinkos dalyvių ir elektros tinklų operatorių, informacijos skelbimą elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Naujosios Rinkos taisyklės taip pat reglamentuoja prekybą elektros energija, vykdomą tiek pagal dvišales sutartis, tiek elektros energijos biržoje bei prekybą papildomomis paslaugomis. 

Naujosiomis Rinkos taisyklėmis taip pat realizuojamas Europos Sąjungos reglamentuose įtvirtintas rinkos dalyvių atsakomybės už savo pačių sukeltą sistemos disbalansą principas. 

Naujosios taisyklės skirtos įgyvendinti Energetikos ministerijos parengtą ir Seimo šių metų lapkričio mėn. priimtą Švarios energijos paketo elektros rinkos modelį, įtvirtintą Elektros energetikos įstatyme. Šis modelis laikomas moderniausiu ir labiausiai ateities rinkos poreikiams pritaikytu elektros rinkos teisiniu reguliavimu pasaulyje, nes įgalina elektros vartotojus tapti vis aktyvesniais elektros rinkos dalyviais, veikti tiek pavieniui, tiek ir bendruomeninės energetikos būdais. 

Su Energetikos ministro įsakymu galite susipažinti čia. 
 

Roko Medonio nuotrauka

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: