Žmonėms, gaunantiems pensijas už einamąjį mėnesį, didesnės pensijos jau pradėtos mokėti, o tuos, kurie pensijas gauna už praėjusį mėnesį (išankstines senatvės pensijas, valstybines pensijas, šalpos pensijas), didesnės pensijos pasieks liepos mėnesį.

„Šiandien ypač svarbu apsaugoti sunkiausiai besiverčiančių šalies gyventojų pajamas. Tikiuosi, kad nuo vasaros pradžios padidintos pensijos padės pagyvenusiems žmonėms įveikti sudėtingą kainų kilimo laikotarpį“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJOS
Socialinio draudimo senatvės pensijos – svarbiausia socialinės apsaugos priemonė sulaukus senatvės. Senatvės pensiją gali gauti žmonės, sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių ir turintys minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai – 15 metų.

2021 m. buvo priimti Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimai, kurie užtikrina spartesnį socialinio draudimo pensijų didėjimą. Nuo šių metų pradžios socialinio draudimo pensijos vidutiniškai didėjo 50 eurų, socialinio draudimo pensijos vėl papildomai indeksuojamos ir nuo birželio pradžios didėja dar apie 20 eurų.

Taigi, nuo 2022 m. vidurio vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija pasieks apie 482 eurus (padidės maždaug 22 eurais), o turint būtinąjį stažą – 510 eurų (padidės apie 25 eurais).  
Ministerijos skaičiavimais, šiemet vidutinę senatvės pensiją gaunančių metinės pajamos didėja kiek daugiau nei 700 eurų.  

Pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo trukmę ir įgytų pensijų apskaitos vienetų skaičių. 

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio šalpos išmokos gavėjus pasieks birželio mėn., nes  mokamos už einamąjį mėnesį.

ŠALPOS NEĮGALUMO ARBA SENATVĖS PENSIJOS
Nuo birželio pradžios šalpos pensijų bazė padidėjo nuo 150 eurų iki 173 eurų. Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims. Šalpos senatvės pensijos gavėjų pajamos per metus šiemet didėja 215 eurų. 

Padidintos šalpos neįgalumo pensijos gyventojų pajamas per metus didina priklausomai nuo nustatyto neįgalumo ar darbingumo lygio bent 215 eurų arba net 484 eurais. 

Teisę gauti šalpos pensiją turi senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, vaikai su negalia arba netekusiais 45 proc. (neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos – 60 proc.) ir daugiau darbingumo pripažinti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.
 
Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio šalpos išmokos gavėjus pasieks liepos mėn., nes  mokamos už praėjusį mėnesį.

VALSTYBINĖS PENSIJOS 
Kai kurie asmenys gali gauti papildomas garantijas – iš valstybės biudžeto mokamas papildomas valstybines pensijas. Valstybinės pensijos yra pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų. 

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų dydžio matas yra valstybinių pensijų bazė, kurios dydis nuo 2022 m. birželio 1 d.  yra 65,29 euro.

Pareigūnų ir karių bei teisėjų valstybinės pensijos nuo 2022 m. birželio 1 d. papildomai indeksuojamos 5 proc.
 
Kada pasieks gavėjus? Valstybinės pensijos mokamos už praėjusį mėnesį, tad pirmosios didesnio dydžio valstybinės pensijos gavėjus pasieks liepos mėnesį. Vienas asmuo gali gauti tik vieną valstybinę pensiją. 

IŠANKSTINĖS SENATVĖS PENSIJOS
Išankstinė senatvės pensija skiriama asmeniui, kuriam kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną iki senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai, turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti, galiosiantį tais metais, kuriais asmuo sukaks senatvės pensijos amžių. 

Motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų, taip pat tėvams (įtėviai), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius vaikus (įvaikius) ir asmenims, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus), išankstinė senatvės pensija, jeigu jie atitinka kitas nurodytas sąlygas, gali būti paskirta ir tuo atveju, jeigu šie asmenys turi bent pusė būtinojo stažo senatvės pensijai skirti. 

Svarbu, kad asmuo atitiktų ir kitus reikalavimus: tuo metu negautų kitų socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų, užsienio valstybės pensijų, nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (pavyzdžiui, rentos) ar kompensacijų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos.

Taip pat svarbu, kad žmogus nebūtų privalomai draudžiamas socialiniu draudimu, neturėtų ūkininko ar jo partnerio statuso, negautų pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų užsienio valstybėje.

Svarbu! Jei pasirenkama gauti išankstinę pensiją, senatvės pensijos dydis mažinamas po 0,32 proc. už kiekvieną gautos išankstinės senatvės pensijos mėnesį. Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir skiriant išankstinę senatvės pensiją 2022 m. jam buvo įskaitytas ne mažesnis kaip 40 metų ir 3 mėnesių stažas. Šis stažo reikalavimas naujai skiriamoms senatvės pensijoms kasmet didinamas po 3 mėnesius, kol 2031 m. pasieks 42 metus 6 mėnesius.

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio išankstines senatvės pensijas gavėjus pasieks birželio mėn., nes  mokamos už praėjusį mėnesį.


 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: