Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) Teisės aktų projektų registravimo posistemėje įregistravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo siūloma iš esmės pertvarkyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) administracijos struktūrą, projektą. Pertvarka, kurią projekto autoriai linkę vadinti tarnybos reforma, siekiama išmontuoti dešimtmečius veikusią neskaidrią ir itin tolerantišką korupcijai struktūrą, pertvarkyti institucijos valdymo grandis, užtikrinant tarnybos teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Žemės ūkio ministerija, vykdydama Vyriausybės pavedimą, pasitelkė išorės ekspertus ir atliko VMVT  veiklos ir teisinį auditą bei veiklos ir funkcijų analizę, pateikė rekomendacijas ir šių išvadų pagrindu siūlo pritarti tarnybos struktūros pakeitimams. Ministerijos specialistai atsižvelgė ir į vertingas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų pastabas, išsakytas projektui.

„Maisto ir veterinarijos tarnyba yra viena svarbiausių valstybės institucijų, kurios veikla turi tiesioginės ir netiesioginės įtakos kiekvienam iš mūsų, kasdien. Tuo apmaudžiau, kad ši tarnyba nuo 2010 metų išgyveno 5 skandalus, susijusius su įtarimais korupcija VMVT ar jos padalinių vadovams. Mūsų vertinimu, ši problema – sisteminė. Veikianti valdymo ir kontrolės struktūra neužkardo korupcinių procesų, atvirkščiai – užtikrina palankią terpę jiems vešėti, todėl institucija turi būti pertvarkoma nuo pat viršaus. Žinau, kad veikti šešėlyje pripratusiems pareigūnams, nesąžiningiems verslininkams ar jų globėjams iš politikos pasaulio tai labai nepatinka, todėl viešos kritikos sulaukėme dar net nepaskelbę pertvarkos projekto. Tikiuosi, kad paviešinus dokumentą  diskusijos bus konstruktyvesnės“, - pažymėjo žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Pasak jo, nors pagrindinis VMVT reformos tikslas yra institucijos skaidrinimas, atskiriant paslaugos teikimo ir kontrolės veiklas, pertvarkant ją taip pat siekiama išsaugoti ir pagerinti tarnybos teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą. Projekte numatyti tokie struktūriniai pokyčiai:

- Kontrolės (priežiūros) funkcijos atskiriamos nuo paslaugų teikimo ir kitų tarnybos vykdomų funkcijų;

- Centralizuojama tarnybos priežiūros rizikos vertinimo sistema;

- Atskiriamas ir centralizuojamas tarnybos inspektavimas, sankcijų skyrimas ir skundų nagrinėjimas;

- Optimizuojama tarnybos teritorinė struktūra, užtikrinant paslaugų pasiekiamumą ir aptarnavimo kokybę.

„Taip pat svarbu pažymėti, kad struktūriniai pokyčiai bus vykdomi lygiagrečiai su tarnybos procesų peržiūra, optimizavimu bei technologiniu tarnybos perginklavimu, daugiausiai dėmesio skiriant procesų skaitmenizavimui. Optimizuojant teritorinių padalinių veiklą tarnybos paslaugų pasiekiamumui šie pokyčiai neigiamos įtakos neturės – priešingai, tobulinant procesus ir diegiant skaitmenizavimo sprendimus bus siekiama kuo aukštesnės šių paslaugų kokybės. VMVT pertvarka prisidės ir prie verslo aplinkos gerinimo – atskyrus licencijavimo ir leidimų išdavimo funkcijas nuo kontrolės funkcijų, bus skiriamas tinkamas dėmesys paslaugų kokybės gerinimui ir prisidedama prie šalies maisto pramonės eksporto skatinimo. Be to, reformos tikslas – ne tik skaidrinti kontrolės mechanizmą, bet ir paprastinti kontrolės procedūras, kurios turėtų būti paremtos kokybišku ir išsamiu rizikos vertinimu ir valdymu“, - sakė ministras.

Įgyvendinant reformą, bus siekiama gerinti ir VMVT darbuotojų darbo sąlygas. Šiuo metu VMVT specialistų darbo užmokesčio vidurkis yra pakankamai žemas – apie 80 proc. darbuotojų darbo atlygis, atskaičius mokesčius, yra apie 1000 eurų. Įgyvendinus reformą ir sumažinus vadovaujančių pareigybių skaičių, bus siekiama didinti atlyginimus mažiausiai uždirbantiems specialistams.

Šie VMVT struktūros pakeitimai buvo pristatyti tarnybos kolegijai, kuri sudaryta Tarnybos direktoriaus 2023 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-310 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kolegijos patvirtinimo“. Konsultacijos dėl VMVT pertvarkos vyko ir su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovais.

Primename, kad birželio 9 dieną Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą VMVT vadovo pareigoms užimti.  Nuo praėjusių metų lapkričio VMVT vadovo pareigas laikinai atlieka šios tarnybos direktoriaus pavaduotoja Audronė Mikalauskienė. Ji šias pareigias užėmė po to, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė įtarimus korupcijos veikomis tuometiniam tarnybos vadovui direktoriui Mantui Staškevičiui bei dar keliems VMVT darbuotojams.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą galima rasti čia.

Išvadas teikiantys subjektai savo išvadas dėl Nutarimo projekto turi  pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: