Šiandien, kovo 31-ąją Jonavos Panerio pradinėje mokykloje iškilminga diena. Į atnaujintą kompiuterių klasę šventiškai įžengė pradinukai. Siekiant, kad mokiniai ugdytų kompiuterinį raštingumą, ir kad turima kompiuterių klasė būtų dar jaukesnė ir patrauklesnė, mokykla savo lėšomis suremontavo klasę, o projekto „Kokybės krepšelis“  lėšomis įsigijo naujus baldus. 

„Šiandien mes atidarėme atnaujintą informacinių technologijų kabinetą. Kelis metus turėjome šį kabinetą. Kiek anksčiau mokyklos lėšomis suremontavome patalpą, tačiau joje stovėjo seni suolai, senos kėdės, o projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis visą tai pavyko atnaujinti įsigyjant naujus baldus, kuomet buvo skirta apie 12 tūkst. eurų. Atnaujintais baldais vienu metu per pamoką galės naudotis 24 mokiniai ir mokytojas“, - sako Jonavos Panerio pradinės mokyklos laikinoji vadovė Jurga Roličienė.

Pasak mokyklos direktorės, optimaliai išnaudojant turimą mokyklos bazę ir pritaikant ją mokinių poreikiams, kyla mokinių motyvacija ir pasitenkinimas mokslu. 

„Kodėl reikia modernios ir jaukios klasės? Kai galima atsisėsti prie darbo stalo, kuris atitinka ūgį, kai galima tvarkingai atsiremti kėdėje – tai yra patogu. Ir, be abejonės, tai kelia ir motyvaciją mokytis. Patys matėte, kokios vaikų emocijos, įžengus į atnaujintą patalpą. Klasė spalvota, jauki, šiuolaikiška“, - pasakoja mokyklos vadovė.

,,Kokybės krepšelio" veiklų pradžia Jonavos Panerio pradinėje mokykloje startavo dar 2021 metais. Be kitų ,,Kokybės krepšelio" veiklų, 2021-2022 m. m. II pusmečio pradžios visi 1-4 klasių mokiniai papildomai lanko matematikos, lietuvių kalbos ar informacinių technologijų modulius.

Panerio pradinėje mokykloje kiekviena klasė, pradedant nuo antrokų, du kartus per savaitę mokosi informacinio raštingumo. Mokomasi ir integruotų dalykų, ir vyksta „Kokybės krepšelio“ lėšomis finansuojamos pamokos. Pasak  laikinosios ugdymo įstaigos direktorės, mokantis kompiuterinio raštingumo, jau dabar jaučiamas ryškus mokinių pažangumo kilimas ir kitose pamokose.   

„Informatikos kiekviena klasė mokosi du kartus per savaitę ir jau dabar stebime mokinių pažangumo augimą. Jų pasiekimai auga matematikos ir skaitymo srityse. Mūsų mokinių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimai lenkia ir rajono, ir respublikos vidurkį. Rezultatą matome ir vaikų nuotaikose, jų pasiekimuose, ir tėvelių atsiliepimuose“,- sako Jurga Roličienė, bei priduria, kad šiuolaikiniame pasaulyje be kompiuterinio raštingumo būtų nelengva, nes kiekvienas mokinukas turi prisitaikyti ir išmokti elektroninėje erdvėje atlikti testus, ten pat peržiūrėti užduotis, namų darbus ir panašiai, todėl mokykla juos turi tam paruošti.   

Mokyklos bendruomenė siekia turėti jaukią ir šiuolaikišką įstaigą, kurti naujas edukacines erdves.

„Labai norime jaukinti mokyklą, ją šiuolaikinti, kurti naujas edukacines erdves. Tačiau mus labai riboja turimas plotas, bet mūsų pavaduotoja ūkiui nuolat šmaikštauja, kad galime pasistatyti trečią aukštą ir bėdos neliks. Tai atspindi mūsų norą plėstis, gerinti erdves ir jas pritaikyti mūsų 304-iems mokiniams ir visai bendruomenei“, - atskleidžia Panerio mokyklos vadovė.   

Projektas „Kokybės krepšelis“ yra bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir savivaldybių lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 m. birželio 17 d. – 2023 m. rugsėjo 01 d. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto I-jame etape dalyvavo Žeimių ir Ruklos mokyklos-daugiafunkciai centrai bei „Lietavos" pagrindinė mokykla. Projekto II-jame etape dalyvauja Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija ir Jonavos Panerio pradinė mokykla.

Tikimasi, kad Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendintos projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos, išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas, taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose. Iš viso projektui skirtos lėšos projekto veiklose dalyvaujančioms mokykloms yra 30 324 200  Eur.

Plačiau apie Panerio pradinės mokyklos dalyvavimą projekte „Kokybės krepšelis“:

Kokybės krepšelio veiklų pradžia
Įgyvendinamos veiklos 2021-2022 mokslo metais
„Kokybės krepšelio" įtaka gamtamokslinio projektinio ugdymo įgyvendinimui

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: