Ruklos seniūnijoje kilo nemenkas sąmyšis, kuomet parapijiečiai prie Ruklos koplyčios kryžiaus pasodino vienmetes gėlės - serenčius, o Ruklos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė liepė jas išsikasti per dvi dienas motyvuodama tuo, kad parapijiečiai pažeidė Jonavos rajono savivaldybės teritorijų priežiūros ir valdymo taisyklių nuostatas. Jonavos rajono savivaldybės statybos, remonto ir architektūros skyrius pateikia savo išvadas.  

Teritorija aplink kryžių puoselėjama nuo seniau

Kaip jau rašoma viešojoje erdvėje, prieš keletą metų Ruklos seniūnijos teritoriją prie koplyčios papuošė kryžius. Prie jo atsiradimo prisidėjo Ruklos kapelionas Arnoldas Valkauskas, seniūnija ir geros valios žmonės, kurie šį darbą atliko neatlygintinai, viso miestelio tikinčiųjų labui. Atsiradus kryžiui, pamažu pradėta puoselėti ir želdinti teritorija aplink jį - praėjusiais metais gėlėmis buvo apželdintas šlaitas, ant kurio stovi kryžius. Šiais metais, tų pačių žmonių rūpesčiu, šlaitas vėl sužydo gėlėmis. Tačiau graži, seniūnijai nė cento nekainuojanti iniciatyva, šiais metais užkliuvo Ruklos seniūnijos seniūnei. Gėles sodinę miestelio gyventojai, o tuo pačiu ir visa tikinčiųjų bendruomenė sulaukė seniūnės akibrokšto. Neva, antrus metus iš eilės sodinamos vienmetės gėlės pažeidžia teisės aktus. Miestelio gyventojams, kurie negailėdami savo laiko, neatlygintinai puoselėja ir prižiūri seniūnijos teritoriją, duotos dvi dienos gėlėms iš teritorijos pašalinti.

Įsakmus Ruklos seniūnijos raštas

Gėlių sodintojai, parapijiečiai G. K. ir B. K. (duomenys neatskleidžiami – red. past.) gavo Ruklos seniūnijos seniūnės Vilmos Akvilės Karoblienės raštą, pasirašytą gegužės 23-ąją, kuriame seniūnė dėsto, jog rukliečiai savavališkai, be suderinimo, bendro naudojimo teritorijoje pasodino gėles ir nurodo jas per dvi kalendorines dienas pašalinti.

„(...) Jūs pažeidėte Jonavos rajono savivaldybės teritorijų priežiūros ir valdymo taisyklių, patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1TS-337, 6.13. punkto nuostatas „Bendro naudojimo teritorijose draudžiama sodinti medžius ir kitus želdinius, nesuderinus su seniūnija“ ir Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-220, 35.3. punkto nuostatas „Viešuosiuose želdynuose draudžiama fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti, naikinti želdinius ir želdynus“

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-398 patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 23 p. nuostatomis „Želdinių tvarkytojai Jonavos rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijose sodinti želdinius gali tik suderinę su Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriumi apželdinimo projektą arba schemą“. Ateityje, prieš sodinant gėles ar kitus želdynus, privaloma susiderinti vietą ir schemą taip kaip tai nustato taisyklės.

Kadangi gėles susodinote nesuderinę nei vietos, nei želdinių schemos, prašome Jūsų, gavus šį raštą, per dvi kalendorines dienas išsikasti prie kryžiaus pasodintus minėtus augalus“, - rašoma Ruklos seniūnijos rašte.

Rukliečių pyktis

Pasirodžius šiai informacijai viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose netrūko rukliečių pasipiktinimo komentarų. 

Įvairiuose Facebook grupėse žmonės liejo pykti, kad seniūnė, užuot padėkojusi gyventojams už gražius darbus, už puoselėjamą miestelio grožį, tyčiojasi iš jų gerumo.

Taip pat teigiama, kad tarp Ruklos seniūnės ir vieno iš gėlių sodintojo yra ir kitas konfliktas. Gėles sodino buvęs seniūnijos darbuotojas, kuris nepritardamas seniūnės vykdomai veiklai, turėjo pasitraukti iš užimamų pareigų. Sakoma, kad darbovietės palikimas nebuvo itin draugiškas, tad seniūnės paliepimas išsikasti gėles turi ir galimų kerštavimo motyvų.   

Specialistai pateikia savo išvadas

Verta paminėti, jog gegužės 18 dieną vykusiame antrajame savivaldybės tarybos posėdyje buvo nuspręsta pakeisti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-220 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles ir jas išdėstyti nauja redakcija.

Už želdinius atsakingas Jonavos rajono savivaldybės administracijos statybos, remonto ir architektūros skyrius, tad situacijos vertinimą, ar rauti jau pasodintas vienmetes gėles, ar jas palikti, pateikia šio skyriaus vyriausiasis architektas Vaidas Zakarauskas.

„Gėlių sodinimui leidimai neišduodami. Leidimų reikia medžių, krūmų ir lianų genėjimui, sodinimui, šalinimui. Dėl gėlių sodinimo valstybinėje žemėje reikia kreiptis į seniūniją, derintis, kaip atlikti gėlių sodinimą, gal teks pasirinkti schemą ar pasirengti supaprastintą projektą, suplanuoti, kokias gėles sodinti. Ir naujoje želdinių taisyklių redakcijoje tai yra aprašyta, kad tvarkantis teritorijas reikia vadovautis taisyklėmis ir nustatyta tvarka.

Nuvykom apžiūrėti aptariamos teritorijos. Iš pirmo žvilgsnio - gražu, tačiau paanalizavus išsamiau, gėlės susodintos ant šlaito, į prastą žemę, be įrėminimo. Yra tikimybė, kad viską nuplaus lietus. Gyventojai turėtų išsikasti susodintas gėles ir persisodinti pas save“, - teigia vyriausiasis architektas Vaidas Zakarauskas.

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: