Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Kauno AVMI) primena, kad valstybės tarnautojai, politikai ir kitas viešas pareigas pernai ėję arba pradėję eiti asmenys bei jų šeimos nariai iki gegužės 2 d. privalo pateikti turto deklaracijas bei deklaruoti pajamas. VMI duomenimis, turtą Kauno apskrityje turi deklaruoti iš viso beveik 16 tūkst. gyventojų, šią pareigą yra atlikę 10,4 tūkst. asmenų. 

„Kaip ir kasmet, turto deklaraciją teikia asmenys, kuriems tokia pareiga tenka pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą dėl užimamų pareigų: politikai, valstybės tarnautojai, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybių, valstybės įmonių vadovai ir jų pavaduotojai, teisėjai, notarai ir kiti asmenys bei jų šeimų nariai“, primena Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad deklaruoti turtą turi tie gyventojai, kurie minėtas pareigas ėjo 2023 metais. 

VMI primena, kad Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje (forma FR0001) privaloma deklaruoti duomenis apie 2023 m. gruodžio 31 d. turėtą nekilnojamąjį, kitą registruojamą turtą, tam tikros vertės gautas ir suteiktas paskolas bei vertybinius popierius, pinigines lėšas, vertingus meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius. Šias deklaracijas asmenys ir jų šeimos nariai užpildo pagal turimus duomenis, bankų, kitų juridinių asmenų išduotas pažymas apie turimą piniginių lėšų sumą sąskaitose ir negrąžintų paskolų likutį.  

Pats paprasčiausias būdas pateikti turto deklaraciją prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). Deklaravus turtą jokių papildomų mokestinių prievolių neatsiranda. Atlikusi pateiktų deklaracijų vertinimą, VMI įstatymų nustatyta tvarka skelbtinų turto deklaracijų duomenų išrašus viešai paskelbs iki spalio 1 d. Viešai skelbiamas turto deklaracijas galite rasti čia. 

Daugiau informacijos apie turto deklaravimą, taip pat išsamų sąrašą asmenų, kurie privalo pateikti turto deklaracijas bei kitos aktualios susijusios informacijos galima rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt > Turto deklaravimas. Konsultacijos teikiamos telefonu +370 5 260 5060 

Kauno apskrities VMI inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: