Smarvė - žodis, kurį kasmet, sulaukus antros vasaros pusės, kartoja tiek Jonavos miesto, tiek rajono gyventojai. Šie metai - ne išimtis: portalo jonavoszinios.lt redakcija sulaukė Užusalių seniūnijos gyventojų skundo.

,,08.14 d. , 08.15 d., 08.16 d. Užusalių sen., apimant Užusalius, Kalnėnus, Išorus, ūkininkai skleidžia bjaurius kvapus, neįmanoma būti lauke, o nespėjus uždaryti lango, kvapas pasklinda ir į namus. 08.16 d. kvapai prasidėjo apie 4 valandą ryto. Namo vėdinimo sistema nepajėgi to filtruoti. Suprantama, kad tręšiami laukai, bet tokių klaikių kvapų dar nebuvo, turėtų būti kažkokios ribos. Vakar Žolinių dieną vietos gyventojai skundėsi negalintys praleisti laiko lauke su artimaisiais net esant puikiam orui", - pasakojo skaitytojas Paulius.

Atliko patikrinimą

Jo pastebėjimai perduoti tiek Nacionaliniam visuomenės sveikatos biurui, tiek Aplinkos apsaugos departamentui. Pastarasis sureagavo tuoj pat ir informavo, kad buvo atliktas patikrinimas.

,,Kauno valdybos Kauno Aplinkos apsaugos inspekcija rugpjūčio 16 d. iš pranešimų priėmimo tarnybos gavo pranešimą dėl Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r. jaučiamo stipraus fekalijų kvapo. Kauno AAI pareigūnams nuvykus į pranešime nurodytą vietą ir atlikus apžiūrą nustatyta, kad ŽUB „VG Ausieniškės“ vykdo dirbamų laukų tręšimo darbus. Tręšimui naudojamas paukščių mėšlas, kuris skleidžia nemalonų kvapą.

Apžiūros metu nustatyta, kad tręšimo darbai vykdomi laikantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo nuostatų. Taip pat pažymėtina, kad pradėta administracinė teisena dėl laukuose netinkamai įrengtos tiršto mėšlo laikymo vietos, kadangi neužtikrintas 20 cm durpių, smulkintų šiaudų ar pjuvenų sluoksnis po laikomų mėšlu", - teigė departamentas.

Jis primena, kad departamentas yra parengęs atmintinę apie mėšlo ir srutų tvarkymą. Ją rasite čia: https://aad.lrv.lt/lt/konsultacijos-1/atmintines/zemes-ukis.

Apie kvapų koncentracijos kontrolę

Anot NVSC, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras vykdo kvapų kontrolę gyvenamosios aplinkos ore pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ . Šioje higienos normoje nustatyta, kad „Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti.“  Stacionarusis taršos kvapais šaltinis – tai stacionarusis įrenginys ar vieta, iš kurių kvapai patenka į gyvenamosios aplinkos orą. Tręšiami laukai nėra laikomi stacionariaisiais taršos kvapais šaltiniais.

,,NVSC Jonavos skyrius nėra gavęs pranešimų dėl blogo kvapo Užusalių seniūnijoje. Dėl tręšiamų laukų reikėtų kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą, nes tai yra jų kompetenciją", - paaiškino NVSC.

Asociatyvus pixabay.com paveikslėlis. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: