Seimo Priklausomybių prevencijos komisijai birželio 7 d. posėdyje buvo pristatytos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengtos metodinės rekomendacijos mokykloms „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairės“.

Rekomendacijos yra išplatintos visoms Lietuvos mokykloms ir Visuomenės sveikatos biurams Lietuvoje. Susipažinti su rekomendacijomis ir jų pristatymu galima čia.

Komisija atkreipia visų Lietuvos mokyklų dėmesį, kad rekomendacijose yra detaliai aprašytos veiksmų sekos: kaip elgtis, kai mokinys yra apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų mokykloje, kai mokinys yra apsinuodijęs psichoaktyviosiomis medžiagomis mokykloje, kokia tolesnė pagalba turi būti teikiama mokiniui ir jo šeimai bei visai mokyklos bendruomenei. Raginama rekomendacijomis vadovautis.

Seimo kanceliarijos nuotrauka

Informacija buvo parengta atsižvelgus į išreikštą mokyklų poreikį. Rekomendacijos yra skirtos mokyklų vadovams, pedagogams, mokykloje dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams ar specialistams, kurie vykdo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

Eksperimentavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis, ypač šiomis dienomis aktualiomis – elektroninėmis cigaretėmis, yra didelis iššūkis mokykloms.

Pagal paskutinius, 2019 m. vykdyto tyrimo duomenis, beveik kas penktas Lietuvos mokinys (19 proc.) bent 1–2 kartus per savo gyvenimą buvo bandęs kokių nors narkotikų. Vaikinai yra labiau linkę eksperimentuoti, jie sudarė 21 procentą, o merginos 18 – procentų.

Mokyklai, kurioje jaunuoliai praleidžia didžiąją dalį savo laiko, tenka ypač svarbus vaidmuo siekiant išvengti ar atitolinti amžių, kada pradedamos vartoti psichoaktyviosios medžiagos, taip pat atpažinti ir tinkamai valdyti su vartojimu susijusią riziką.

Departamento parengtose rekomendacijose nurodyta daug veiksmų, kurių gali imtis mokyklos, siekdamos mažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą:

 • Apibrėžti  pageidaujamo elgesio mokykloje taisykles ir skatinti tokį elgesį. Svarbu, kad mokytojai būtų tokio elgesio pavyzdys.
 • Kurti mokyklos teigiamą mikroklimatą ir atmosferą, nepalankią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, platinimui, turėjimui. Visa mokyklos bendruomenė turi žinoti, kad toks elgesys mokykloje yra nepriimtinas.
 • Skirti daugiau dėmesio vietoms, kuriose dažniausiai įvyksta ar buvo anksčiau nustatyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo atvejai. Gali būti numatomas mokytojų budėjimas pamokų metu ar įrengtos stebėjimo kameros.
 • Pripažinti problemą, ją apibrėžti ir spręsti.
 • Suprasti problemos mastą. Siekiant suprasti, kokios reikalingos prevencinės priemonės būtų paveikiausios ar kaip keičiasi mokinių vartojimo mastas, įpročiai, rekomenduojama reguliariai vykdyti apklausas.
 • Įtraukti visos mokyklos bendruomenės narius į taisyklių dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo, turėjimo atvejų sukūrimą ir pasekmių numatymą bei valdymą.
 • Bendradarbiauti su policija dėl reguliaraus/periodinio patruliavimo šalia mokyklos, siekiant užtikrinti saugumo jausmą ir užkirsti kelią narkotikų platinimui jauniems žmonėms.
 • Į prevencinę veiklą įtraukti ne tik mokinius, bet kiek įmanoma daugiau įtraukti ir jų tėvus. Organizuoti tėvų švietimą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais.
 • Informaciją mokiniams teikti jaunimui patrauklia forma. Vengti gąsdinimų, bauginimų, taikyti interaktyvius pateikimo metodus.
 • Rekomenduojama taikyti bendraamžis-bendraamžiui principą (angl. peer to peer).
 • Svarbu, kad būtų paskirti asmenys, atsakingi už šių medžiagų vartojimo aplinkos kontrolės priemonių prevenciją. 

Komisija yra parengusi Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis bus siekiama sureguliuoti praktikoje kylančias veiksmingos atsakomybės taikymo problemas dėl neteisėto fizinių asmenų elektroninės cigaretės realizavimo, cigarečių papildymo skysčio ar elektroninių cigarečių be skysčio realizavimą nepilnamečiams. Šiuo metu už šiuos pažeidimus, baudos yra per mažos arba iš vis nėra numatytos.

Tačiau ir toliau, siekiant stabdyti eksperimentavimą psichoaktyviosiomis medžiagomis mokyklose, svarbiais išlieka valstybės sukurtų prevencijos įrankių, gerosios praktikos pavyzdžių ir kitų rekomendacijų nuoseklus taikymas, išsikeliant ilgalaikius tikslus ir numatant tam finansavimą savivaldybėse. 

Seimo kanceliarijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: