Šiandien Seimo Ekonomikos komitetas posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, vienbalsiai pritarė Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 6, 6(1), 12, 13 ir 13(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2418, kuriuo siekiama užtikrinti efektyvų elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos išnaudojimą, įtvirtinant pareigą paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui („Energy cells“) sudaryti galimybes perdavimo sistemos operatoriaus („Litgrid“) technologinių nuostolių sąnaudų mažinimui ir vykdyti kitas elektros energetikos sistemos saugumui užtikrinti būtinas veiklas, kurios leistų įgyvendinti Sinchronizacijos įstatymo tikslus.

„Ekonomikos komitetas nuodugniai išanalizavo ir įvertino visas gautas pastabas bei pasiūlymus ir patobulino įstatymo projektą, siekdamas, kad įstatymo pakeitimais  būtų sukuriama nauda galutiniams elektros energijos vartotojams, kadangi sumažinus perdavimo sistemos operatoriaus patiriamas perdavimo tinklo technologinių nuostolių sąnaudas, bus mažinamos ir galutinės elektros energijos kainas vartotojams“, – pabrėžė Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius.

Rusijos pradėtas karas Ukrainoje ir Rusijos vykdomas energetinis šantažas Europos Sąjungos šalių atžvilgiu lėmė, kad 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. tam tikrais laikotarpiais gamtinių dujų kainos Lietuvoje ir Europoje buvo apie 20 kartų didesnės, nei 2021 m. I pusmetį., dėl to Europoje formavosi itin aukštos elektros energijos kainos (2022 m. II pusmetį vidutinės mėnesio didmeninės elektros kainos Lietuvos prekybos zonoje siekė apie 189–480 Eur/MWh).

Tokios aukštos kainos lėmė ir tai, kad 2021–2022 metais labai išaugo ir „Litgrid” elektros energijos sąnaudos technologinėms ir savosioms reikmėms, o tai atitinkamai didina elektros energijos perdavimo paslaugos kainą, taip pat ir galutinę kainą elektros vartotojams.

Siūloma, kad „Litgrid“ būtų  sudarytos galimybės, esant poreikiui, naudotis Kaupiklių sistema. Šiuo metu „Litgrid“ elektros energiją technologinėms reikmėms įsigyja ją pirkdamas elektros energijos biržoje „Nord Pool“. Įstatyme įtvirtinus galimybę Kaupiklių sistemos įrenginius dalinai naudoti perdavimo sistemos operatoriaus technologinių nuostolių sąnaudoms mažinti, elektros energiją technologinėms reikmėms perdavimo sistemos operatorius ir toliau įsigytų elektros energijos biržoje „Nord Pool“, o šį nupirktą kiekį saugotų Kaupiklių sistemos įrenginiuose, kitaip tariant, tai būtų „Litgrid“ įsigytos elektros energijos „pasidėjimas“ ir „pasiėmimas“. 

Ekonomikos komiteto biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: