Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, išnagrinėjęs pareiškėjų pateiktus prašymus dėl vartotojų teisių vienašališkai nutraukti ar pakeisti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Pareiškimų nagrinėjimo metu prokuroras kreipėsi į nepriklausomų elektros tiekėjų veiklą prižiūrinčias kompetentingas institucijas (Valstybinę energetikos reguliavimo tarnybą, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą), nepriklausomus elektros tiekėjus, analizavo viešai skelbiamą informaciją, susijusią su nepriklausomų elektros tiekėjų veikla.

Nustatyta, kad nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomos elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartys susideda iš bendrosios ir specialiosios dalių. Sutarčių sudarymas, galiojimas, jų keitimo ir nutraukimo tvarka įtvirtinta sutarčių bendrosiose (standartinėse) sąlygose, tačiau sutarties specialioji dalis yra sudaroma individualiai su kiekvienu vartotoju, priklausomai nuo jo pasirinkto elektros energijos tiekimo plano.

Iki š. m. gegužės 31 d. galiojusios Elektros energetikos įstatymo nuostatos nedraudė terminuotose sutartyse vartotojui, prieš terminą nutraukiant sutartį, numatyti vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties nutraukimą, tame tarpe ir netesybas. Vienašališko sutarties nutraukimo vartotojo iniciatyva atveju sutartyse aptartas grąžintinas sumas galima laikyti tam tikra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Nei rezervacijos mokesčio, nei vartotojui suteiktų nuolaidų grąžinimas, jei dėl tokių mokesčių grąžinimas buvo tinkamai ir aiškiai aptartas sutartyje, negali būti vertinami kaip sutarties nutraukimo mokesčiai.

Visi nepriklausomi elektros tiekėjai šiuo metu galiojančiose su vartotojais sudarytose sutartyse yra įtvirtinę nuostatą, jog elektros vartotojas turi teisę prieš terminą neatlygintinai vienašališkai nutraukti su elektros tiekėju sudarytą sutartį. Tačiau atskirais atvejais, priklausomai nuo konkretaus vartotojo pasirinkto elektros energijos tiekimo plano, sutartyse numatyta, kad vartotojas, vienašališkai anksčiau laiko nutraukęs terminuotą sutartį, privalo grąžinti tiekėjui suteiktas nuolaidas.

Pareiškimų tyrimo metu nenustatyta, jog nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų sutarčių bendrosios sąlygos pažeidžia iki š. m. gegužės 31 d. galiojusio Elektros energetikos įstatymo nuostatas, numatančias vartotojo teisę neatlygintinai vienašališkai nutraukti sutartį.

Prokuroras neturi teisinio pagrindo peržiūrėti privačių asmenų sudarytas individualias sutartis ir vertinti jose numatytų vienašališko sutarties nutraukimo sąlygų ir sutartimis aptartų elektros vartotojo privalomų sumokėti mokesčių už tiekėjo suteiktas paslaugas, nuolaidas ir pan. teisėtumo ir pagrįstumo.

LR Prokuratūros inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: