Ketvirtadienį Seimas pritarė vandentvarkos sektoriaus pertvarką numatančiam Aplinkos ministerijos parengtam teisės aktų paketui. Įgyvendinus numatytus pokyčius, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teiks tik efektyviai veikiančios įmonės, pagerės paslaugų kokybė ir prieinamumas visoje Lietuvoje, sumažės aplinkos tarša.

Po šiandienos išauš nauja epocha. Priimti įstatymų pakeitimai išgydo sistemines rizikas, sutvarko kainodarą ir leidžia teritorijose, kuriose įrengtos centralizuotos sistemos, 98 proc. gyventojų aprūpinti vandeniu, o 95 proc. – nuotekų tvarkymo paslaugomis. Pakeitimai aptarti su Lietuvos savivaldybių asociacija, su vandens tiekėjų asociacijomis – regionų ir didžiųjų miestų. Čia ne stambinimo projektas, o regioninių įmonių sustiprinimo projektas“, – sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai skatins savanorišką regioninių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių plėtrą. Tokios įmonės veikia efektyviau, nes mažėja jų veiklos sąnaudos, o kartu paslaugų savikaina ir galutinės kainos vartotojui skirtumai. Pereinamuoju laikotarpiu numatyta kainodara, leidžianti sukaupti daugiau lėšų investicijoms, didesnė investicijų grąža besijungiančioms įmonėms ir mažesnė administracinė našta regioninėms įmonėms derinant kainų ir veiklos planus savivaldybėse.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančioms įmonėms  siūloma  nustatyti naujus licencijuojamos veiklos kriterijus. Numatoma, jog licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, jei tinkamai neišvalomos nuotekos, jei vartotojams tiekiamas kokybės reikalavimų neatitinkantis geriamasis vanduo ir vandentvarkos įmonė per įstatyme nustatytą terminą nesuplanuoja reikiamų veiksmų ir investicijų. Taip pat paaiškėjus, kad pateikė neteisingus duomenis, pažeidė įstatyme įtvirtintus vandens tiekėjui taikomus reikalavimus ar neatitinka reikalavimų, taikomų vandens tiekėjui, norint gauti licenciją.

Numatoma sukurti garantinį paslaugų teikimo mechanizmą, kuris užtikrintų nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą gyventojams ir aplinkos apsaugos bei paslaugų kokybės reikalavimų vykdymą, jei geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui būtų panaikintas licencijos galiojimas.

Planuojama, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba išrinks geriausią Įstatymo projekte nustatytus kriterijus atitinkantį viešąjį geriamojo vandens tiekėją regione, motyvuotu sprendimu paskirs jį garantiniu vandens tiekėju ir įpareigos jį vykdyti garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą licenciją praradusios įmonės teritorijoje.

Nepriklausomybė nuo subsidijų įtvirtinama pakeičiant vandens paslaugų kainų nustatymo principus taip, kad sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš savo veiklos pajamų. 

Be to, bus kuriama  individualiųjų nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinė sistema. Informacinės sistemos duomenys bus naudojami individualių nuotekų tvarkymo įrenginių apskaitai ir kontrolei. Tai sudarys sąlygas efektyviau kontroliuoti, kaip tvarkomos  individualios nuotekos.

Siekiant sumažinti administracinę naštą savivaldybėms, atsisakyta besidubliuojančių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų  bei  savivaldybių funkcijų. Informaciją apie geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, paslaugų kokybę, teikimo sąlygas, numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, paslaugų kainas, tarifus ir kt. siūloma skelbti tik vandens tiekėjų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų svetainėse.

Kartu bus įgyvendintos Geriamojo vandens direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės nuostatos. Numatyta pareiga vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms išsamiau informuoti vartotojus apie vandens kokybę ir kainos aspektus, pagerinti prieigą prie vandens.

Aplinkos ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: