Seimas priėmė naujos redakcijos Sporto įstatymą, kuriuo sukuriamas vientisas sporto modelis, nuo fizinio aktyvumo pagrindų iki įtraukimo į aukšto meistriškumo sportą.

Įstatyme įtvirtinta, kad, siekiant skatinant atskirų sporto šakų plėtotę ir jų populiarinimą, federacijoms bus skiriamas finansavimas fiziniam aktyvumui plėtoti. Šitai priemonei numatoma skirti 2 mln. eurų iš turimų asignavimų. Naujų asmenų pritraukimui į sportą ir fizinį aktyvumą neolimpiniais metais olimpiniam ir paralimpiniam sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų pateiktoms sporto programoms įgyvendinti numatoma skirti 600 tūkst. eurų, olimpiniais metais, kai reikia sportininkus vežti į olimpines ir paralimpines žaidynes – 1 mln. eurų.

Bendrojo ugdymo mokyklose bus steigiamos klasės sportuojantiems mokiniams, sudarant sąlygas mokiniams, kurie yra sportininkai, mokytis ir sportuoti bendrojo ugdymo mokyklose.

Priimtais pakeitimais sukuriamas institutas, padedantis sportininkams spręsti ginčus su sporto šakų federacijomis, olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto, studentų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Atsiranda sportininkų teisių atstovas, kuris nagrinės sportininkų skundus, konsultuos, vykdys švietėjišką veiklą.

Naujoje įstatymo redakcijoje iš poįstatyminio teisės akto į įstatymo lygmenį perkeliami bendrieji aukšto meistriškumo sportu kriterijai. Siekiant, kad sporto organizacijų veikla būtų grįsta gerojo valdymo principais, nustatyti griežtesni reikalavimai federacijų valdymo organų nariams, siekiantiems gauti valstybės biudžeto lėšų.

Siekiant užtikrinti sisteminį sporto veiklos sutarčių su sporto šakų federacijų rengiamais sportininkais sudarymą, įstatyme įtvirtinta pareiga ir sportininkams pasirašyti sporto veiklos sutartį (šiuo metu tokią pareigą turi tik federacijos, ir jeigu sportininkas nepasirašo sporto veiklos sutarties, federacija negali gauti biudžeto lėšų).

Didinant sporto šakų federacijų ir kitų sporto organizacijų sąmoningumą kovojant su dopingo vartojimu, tarptautinių sporto varžybų projektų vertinimo kriterijai papildyti nauju kovos su dopingo vartojimu sporte kriterijumi.

Nustatyta, kad dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto treneriu, fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto trenerio arba fizinio aktyvumo instruktoriaus paslaugų negalės asmuo, kuriam dėl manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis ar už antidopingo taisyklių pažeidimą buvo pritaikytos atitinkamos sporto šakos federacijos arba nacionalinės antidopingo organizacijos sankcijos. Sporto įstatymo pakeitimams (projektas Nr. XIVP-3748(2) pritarė 79, prieš balsavo 6, susilaikė 23 Seimo nariai.

LR Seimo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: