Šiandien Seimo Ekonomikos komitetas tęsė parlamentinės kontrolės klausimo svarstymą dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 47 straipsnio nuostatų taikymo problemų, kai nepriklausomi elektros energijos tiekėjai  taiko mokesčius ir netesybas vartotojams, nusprendusiems pasinaudoti Įstatymo 47 straipsnio suteikiama teise buitiniams vartotojams, taip pat labai mažoms ir mažoms įmonėms vienašališkai neatlygintinai nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ir neatlygintinai pakeisti nepriklausomą tiekėją.

Parlamentinės kontrolės metu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba konstatavo, kad, nagrinėjant ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių, vertinama, ar energetikos įmonė tinkamai laikosi sutarties sąlygų, tokių, kokios jos numatytos sutartyje, tačiau nevertinama šių sutarčių atitiktis galiojantiems teisės aktams.

Siekiant, kad vartotojų ir energetikos įmonių ginčų nagrinėjimo metu būtų tinkamai ginamas viešasis interesas ir vartotojų teisės, Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius pasiūlė papildyti Elektros energetikos įstatymo 19 ir 46 straipsnius ir nustatyti teisinio reguliavimo nuostatas, kurios išplėstų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliojimus. Siūlomais papildymais siūloma Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai numatyti pareigą derinti nepriklausomų tiekėjų su buitiniais vartotojais ir labai mažomis įmonėmis ir mažomis įmonėmis, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių arba elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas.

Siekiant kuo sklandesnio standartinių sąlygų derinimo, siūloma nustatyti, kad, nustačius, kad nepriklausomų tiekėjų parengtos standartinių sąlygų nuostatos neatitinka teisės aktų reikalavimų, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turės pareigą pareikalauti, kad nepriklausomas tiekėjas patikslintų šias standartines sąlygas, taip pat nustatomas terminas, per kurį turi būti įvykdytas šis pareikalavimas – per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą.

Ekonomikos komiteto nariai vienbalsiai pritarė Elektros energetikos įstatymo  papildymui dėl papildomų įgaliojimų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos suteikimo. 

Seimo Ekonomikos komiteto inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: