Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nuspręsta kodekse apibrėžti smurtą ir priekabiavimą darbe, įskaitant psichologinį smurtą bei smurtą ir priekabiavimą dėl lyties.

Pakeitimais nutarta apibrėžti, kad smurtas ir priekabiavimas darbe – tai bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka, ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturinė žala.

Smurtas ir priekabiavimas dėl lyties – tai smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą.

Naujomis nuostatomis numatytos priemonės, kurių turės imtis darbdaviai smurto ir priekabiavimo darbe prevencijai ir suteikiant pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius sieks daugiau kaip 50, privalės konsultuojantis su darbo taryba ar darbdavio lygmens profesine sąjunga, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir ją įgyvendinti.

Pasak Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko Mindaugo Lingės, šie pakeitimai reikalingi kovojant su mobingu, su psichologinio smurto situacija. „Toms institucijoms, kurioms reikia įrodinėti ir kartais sudėtingai įrodomus dalykus dėl smurto, dėl priekabiavimo, dėl psichologinio smurto, atsirastų aiškesni teisiniai instrumentai, apibrėžtys ir konkrečios vietos, kur toks reguliavimas egzistuotų“, – Seimo posėdyje kalbėjo politikas.

Pagal priimtus pakeitimus, smurtas ir priekabiavimas bus draudžiamas: darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį; pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis; su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu; su darbu susijusio bendravimo, įskaitant ir bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu; darbdavio suteiktame būste; pakeliui į darbą ar iš darbo.

Kaip vienas iš atleidimo pagrindų dėl darbuotojo kaltės įtvirtintas smurtas ar priekabiavimas.

Už šiuos teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XIVP-1516(2) balsavo 88 Seimo nariai, prieš – 23, susilaikė 11 parlamentarų.

 

Seimo Spaudos biuro inf. ir nuotr. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: