Šiandien, gruodžio 21-ąją vyksta šeštasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis.  

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijos panaikinimo, Jonavos miesto seniūnijos pavadinimo keitimo, Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų keitimo. 

2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo. 

3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1TS-155  „Dėl Jonavos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. 

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo. 

5. Dėl Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo     

6. Dėl leidimo steigti Sveikatos centrą Jonavos rajono savivaldybėje. 

7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. 

8. Dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro reorganizavimo, prijungiant prie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro, sąlygų aprašo bei Jonavos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. 

9. Dėl Sportininkų priėmimo į Jonavos sporto centrą ir šalinimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

10. Dėl Kultūros projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo. 

11. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024-2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. 

12.  Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1TS - 225 dalinio pakeitimo. 

13. Dėl įgaliojimo suteikimo.  

14. Dėl Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.  

15. Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių 2024-2026 metų prioritetinių sąrašų patvirtinimo. 

16. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 1TS-84 ,,Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą nemokamai“ dalinio pakeitimo. 

17. Dėl kainų už prekybos vietas nustatymo Jonavos miesto turgavietėje.  

18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo. 

19. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. 

20. Dėl socialinio būsto išnuomojimo. 

21. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. 

22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. 

23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“. 

24. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. 

25. Dėl valstybės turto likvidavimo ir nurašymo.  

26. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Jonavos rajono savivaldybės kontrolierei Jolantai Stuckaitei.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: