Siekdama apsaugoti aplinką, žmonių sveikatą, Žemės ūkio ministerija siūlo drausti   perpakuoti, įvežti, vežti, saugoti, tiekti rinkai, naudoti perpakuotus augalų apsaugos produktus, tapačius šalyje registruotiesiems.

Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvoje registruotiems, supaprastinta tvarka per 45 darbo dienas nuo visų dokumentų ir informacijos gauti leidimą pateikimo dienos išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Leidimo išdavimo metu atliekamas dokumentinis tikrinimas, augalų apsaugos produkto kokybinė ir kiekybinė sudėtis nevertinama.

Augalų apsaugos produkto perpakavimo metu kokybinė ir kiekybinė sudėtis gali keistis, gali būti perpakuojami neaiškios kilmės ar sudėties netapatūs augalų apsaugos produktai. Todėl siūloma drausti perpakuoti, įvežti, vežti, saugoti, tiekti rinkai, naudoti perpakuotus augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvoje registruotiems augalų apsaugos produktams.

Projektas „Dėl Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 10 darbo dienų bus skelbiamas  Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos projektų registravimo posistemyje čia.

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: